Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต.ค.
09

ห่อหมกใบยอ-มะรุม เมนูต้อนรับเทศกาลเจ

410

ในโอกาสเทศกาลกินเจเวียนมาถึง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้คิดสูตรอาหารเจเพื่อสุขภาพทุกปี…ปีนี้ “ห่อหมกใบยอ–มะรุมเจ” “ใบยอ อุดมไปด้วยวิตามินซี วิตามินเอ เหล็ก ฟอสฟอรัสและแคลเซียม ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านมะเร็ง ช่วยย่อยอาหาร บรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ส่วนมะรุมช่วยขับถ่ายน้ำมัน ไขมัน แป้ง กากอาหาร” ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ บอกถึงประโยชน์ของเมนูเจจานเด็ด เครื่องปรุงประกอบด้วย ถั่วเขียวนึ่งบด 2 ถ้วย มะพร้าวขูด 1 กก. พริกชี้ฟ้าหั่นฝอย 3 ดอก น้ำตาลทราย 2 ช้อนชา ซีอิ๊วขาว 5-6 ช้อน เต้าหู้เหลือง 2 ก้อน ใบมะกรูดหั่นฝอย 15 ใบ ใบยอ มะรุม เครื่องพริกแกง จะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ 15-20 เม็ด พริกขี้หนูสวน 25 เม็ด ข่าหั่นฝอย …

Continue reading »

ต.ค.
09

นักประดิษฐ์ไทยกวาดรางวัลที่ไต้หวัน

409

วันนี้(8 ตค.56) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าว “ผลงานนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัลในงาน 2013 INST: The 9th Taipei International Invention Show & Technomart”  ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร    จิตต์มิตรภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  เปิดเผยว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนให้มีการนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติและระดับโลกมาโดย ตลอด โดย ปีนี้ วช. ได้นำนักวิจัย นักประดิษฐ์ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจาก13 หน่วยงานหลักที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากวช.เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและ ประกวดผลงานในงาน “2013 INST: The 9th Taipei International Invention Show & Technomart” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29กันยายน 2556 ที่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ทั้งนี้ …

Continue reading »

ต.ค.
09

รมว.ศธ.พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

408

รศ.ดร.นำ ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง เข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีในการเข้าดำรงตำแหน่ง และหารือแนวทางนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุม MOC รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ได้ นำเสนอแผนรับนักศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปีการศึกษา 2556 มีการรับนักศึกษาใน มทร.ทั้ง 9 แห่งจำนวนทั้งสิ้น 51,232 คน จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 121,739 คน ส่วนภาวะการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาจาก มทร. ทั้ง 9 แห่ง มีจำนวนสูงมากคือร้อยละ 80.09 รมว.ศธ.ได้ให้แนวทางนโยบายแก่ผู้บริหาร มทร. ดังนี้ – การส่งเสริมให้จัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ และยกระดับคุณภาพ สมรรถนะผู้เรียนให้สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ความต้องการของภาคการผลิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมีสูงมาก มทร.ในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยี จะต้องผลิตและพัฒนาแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะวิชาชีพสูงขึ้น …

Continue reading »

ต.ค.
08

คุรุสภา ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญวันครู ปี 2557

407

ในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 58 วันที่ 16 มกราคม 2557 โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับ ประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู   คุรุสภาขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญวันครู พ.ศ. 2557 เข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล เงินสดรางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย มี 10 รางวัล …

Continue reading »

ต.ค.
07

ราชมงคลขอนแก่น ปลูกสักสายพันธ์พระราชทาน “มเหสักข์ – สักสยามินทร์” สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัย

406

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูก “กล้าสักสายพันธุ์มเหสักข์ – สายพันธุ์สักสยามินทร์” กล้าสักพระราชทานใน โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยา มินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุ ๘๔ พรรษา นายเสน่ห์ นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ณ พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโดย อพ.สธ. – มทร.อีสาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภายในจังหวัดขอนแก่น ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนตำบลโคกสี ร่วมพิธีเปิดโครงการ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้น้อมร่วมถวายความจงรักภักดีและสนองพระราชดำริในการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ …

Continue reading »

ต.ค.
07

เปิดใจ ‘ยอร์ช-แฟกซ์’เจ้าของคลิป ‘ลุงเฟี้ยวที่สาวๆใจละลาย’

405

เปิดใจ ‘ยอร์ช-แฟกซ์’ 2 หนุ่มนักศึกษาจากรั้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กับผลงาน “คลิปลุงสุดเฟี้ยวที่สาวๆ  ใจละลาย”  ยอดกดไลค์กว่า  140,000  ไลค์ใน  youtube  เพียงข้ามคืนได้รับการแชร์กว่า  10,000  แชร์  ในแฟนเพจ  YouLike  (คลิปเด็ด) จนคนคิดว่าเป็นงานของ บ.โฆษณาชื่อดัง… หลังจากที่วิดีโอคลิป “ลุงสุดเฟี้ยวที่สาวๆ ใจละลาย”  ยอดกดไลค์กว่า 140,000 ไลค์ในเว็บไซต์ youtube เพียงข้ามคืนได้รับการแชร์กว่า 10,000 แชร์ ในแฟนเพจ YouLike (คลิปเด็ด) ถูกกล่าวถึงในเว็บไซต์พอทัลต่างๆ มากมายจนได้รับเสียงชื่นชมในความสามารถ บางคนไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของนักศึกษา ที่ใครที่ได้ชมคลิปคิดว่าสร้างสรรค์โดยบริษัทโฆษณา โดยแท้ที่จริงแล้วเจ้าของคลิปดังกล่าวได้แก่ “น้องยอร์ช” นายสรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ “น้องแฟกซ์” นายคณิตกรณ์ ศรีมากรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading »

ต.ค.
03

มทร.ธัญบุรีพร้อมรับปวส.เรียนต่อเนื่องปริญญาตรี

404

วันนี้(2ต.ค.)รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)และมทร.ธัญบุรี ทำการวิจัยสถานการณ์อาชีวศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการ อาชีวศึกษาของประเทศ ทำให้ทราบว่าขณะนี้ปัญหาสำคัญของการอาชีวศึกษาของไทยที่เป็นปัญหาหลักคือ เรื่องบุคลากรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอัตรากำลัง เนื่องจากมีแนวโน้มครูที่มีความเชี่ยวชาญจะเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้นใน อีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันก็มีปัญหาครูอาชีวศึกษาไม่ค่อยได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความ ชำนาญเท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดงบประมาณในส่วนนี้ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า จากผลการวิจัยดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยทั้ง 4 สถาบันจึงมีความเห็นร่วมกันว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาครู อาชีวศึกษาทั้งการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมเฉพาะทางและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา เพราะเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้ได้เรียน ต่อสายตรง หรือเข้ารับการอบรมเฉพาะทางให้มากขึ้น นอกจากนี้ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังมีเสียงเรียกร้องให้มทร.ธัญบุรีเปิด หลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ในสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ(ปฏิบัติการ)เพื่อรับผู้ที่จบหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ให้ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีในระหว่างที่สถาบัน การอาชีวศึกษายังไม่พร้อม ซึ่งมทร.ธัญบุรีก็รับปากที่จะช่วยดูแล โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 นี้ทันที “เสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ประการหนึ่ง คือ วันนี้เด็กที่จบ.ปวส.จากอาชีวศึกษามีเส้นทางการเรียนต่อน้อย ทำให้เด็กไม่ค่อยอยากเรียนอาชีวศึกษา ประกอบกับในหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีเกือบทุกแห่ง รวมถึงมทร.ธัญบุรี จะเน้นรับเด็กที่ จบม.6 จึงมีการเรียกร้องให้เราเปิดเส้นทางให้จนกว่าสถาบันการอาชีวศึกษาที่ตั้ง ขึ้นจะมีความพร้อม ซึ่งเราก็ยินดีช่วยดูแล”อธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าว   ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/237418

ต.ค.
01

วิจัยชี้อาชีวะเน้นทฤษฎีมากกว่าปฎิบัติ

ที่อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานสัมมนา อภิปรายและวิพากษ์ผลการวิจัยสถานการณ์อาชีวศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย ที่จัดทำโดย มจพ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตอนหนึ่งว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด แรงงานในประเทศ โดยมองว่าจะทำอย่างไรให้อาชีวศึกษาของไทยสามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพได้ ขณะนี้ประเทศไทยมีโครงการใหญ่ๆ หลายเรื่อง เช่น โครงการด้านน้ำ หรือระบบราง ซึ่งโครงการเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าขาดแรงงานจากภาคอาชีวะ ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเป็นการเข้าไปดูสถานการณ์ สถานภาพของหลักสูตร คณาจารย์ การบริหารจัดการ เครื่องมืออุปกรณ์ ทรัพยากรทางการศึกษา และเรื่องงบประมาณ ซึ่งผลงานวิจัย จะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนของอาชีวศึกษา วางแผนทรัพยากรเพื่อการศึกษา การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่อาชีวศึกษา และนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน ในด้านการวางแผนปฎิบัติการ การแก้ไขระเบียบ ข้อขัดข้อง ต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนามากขึ้น นายธารี วารีสงัด หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. กล่าวว่างานวิจัยดังกล่าวได้ใช้กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ สัมภาษณ์ …

Continue reading »

ต.ค.
01

สกว. จับมือ มทร.ศรีวิชัย แถลงข่าวการลงนามความร่วมมือสร้างงานวิจัยไม้ผลเชิงพื้นที่

403

วันนี้ (30 ก.ย.56) เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี และอีกหลายหน่วยงาน ร่วมแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมทุนทำงานวิจัยเชิง พื้นที่ ภายใต้โครงการ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของกลุ่มเครือข่าย เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี รศ.ดร.สมพร ณ นคร เป็นหัวหน้าทีมวิจัย รศ.ดร.สมพร ณ นคร หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า จากการระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยด้านไม้ผลเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ …

Continue reading »

ต.ค.
01

มทร.รัตนโกสินทร์ เราเก่งเป็นเด็กสื่อสารสร้างสรรค์ภาพถ่าย สู่รางวัลใหญ่ระดับโลก

402

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 โดยจัดโครงการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 26 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 6 หัวข้อ ภายใต้แนวคิด มุมมองที่สร้างสรรค์ ประกอบด้วย เสียง องค์ประกอบสี สะพาน ผจญภัย อร่อย และสนุก จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 4,346 ภาพ จากช่างภาพ 645 คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ 1 ในผลการตัดสินรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศใน หัวข้อ “อร่อย” เป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 นายพีรัชชัย เชื้อทอง จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในภาพที่ชื่อว่า “ผู้ชนะ” และเมื่อวันที่ 6 กันยายน …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts