มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระมหาเจดีย์ ๙ วัด ทำบุญบังสุกุลถวาย ๙ วัด ให้กับผู้ล่วงลับ ณ อาคารสโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่ ๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์ ๙ วัด อาทิ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย (หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร) , พระมหาเจดีย์มหามงคล วัดป่าศรีคุณาราม ต.บ้านจืด อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญเกิด ยุตธัมโม) , พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ บัณฑิโต) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ (ผ้าป่าบูรณะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) และพระมหาเจดีย์อื่นๆ รวม ๙ วัด พร้อมร่วมฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ

ทั้งนี้ท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญผ่านธนาคารได้ที่ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจดีย์ ๙ วัด)” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 453-1-35371-0 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089-0633-863 ในวันและเวลาราชการ

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

น.ส.ศรีประไพ จุ้ยน้อย และ น.ส.ปลื้มจิต เตชธรรมรักข์ นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มสำหรับคนพิการ เปิดเผยถึงที่มาของผลงานชิ้นนี้ว่า คนพิการส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการสวมเสื้อผ้าทางกาย เพราะส่วนใหญ่จะออกแบบมาสำหรับผู้มีร่างกายปกติโดยไม่ได้มีการคำนึงถึงรูปร่าง สรีระ ของคนพิการ และจากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ “การออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มสำหรับคนพิการ” อย่างจริงจัง

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการให้ข้อมูลต่างๆ เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อบกพร่องของสรีระและความไม่สะดวกการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งกิจกรรมที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต เน้นหลักที่การวิจัยกางเกงสำหรับผู้พิการที่นั่งบนรถเข็นวีลแชร์นานกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยผ้าที่ใช้ทดลองใช้นั้นเน้นเป็นผ้าฝ้ายเพราะจะสามารถระบายอากาศได้ดี และสามารถต้มฆ่าเชื้อโรคได้

นอกจากนี้ ยังมุ่งวิจัยกรณี “ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเอง”ต้องมีผู้คอยช่วยเหลือ และต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อีกทั้งใช้ถุงปัสสาวะตลอดเวลา เครื่องนุ่งห่มต้องออกแบบให้ช่วงสะโพกกว้างกว่าคนปกติ เป้าหน้าสั้นกว่า ขณะที่เป้าหลังยาวกว่าคนปกติ และช่วงปลายขากางเกงได้ออกแบบให้ปิดกระดุมสแน็บเพื่อสามารถเปิด-ปิดได้ง่าย และสอดสายปัสสาวะได้สะดวก รวมทั้งจัดทำแถบรัดสายปัสสาวะให้ติดกับต้นขาเพื่อซ่อนถุงปัสสาวะในกางเกง

ส่วนกรณี “ผู้พิการที่ขาลีบ (โปลิโอ)” ได้ออกแบบกางเกงช่วยอำพรางความลีบของขา โดยให้เป้าหน้าสั้นกว่าคนปกติ ขณะที่เป้าหลังยาวกว่าคนปกติ เพิ่มยางยืดที่ด้านหลังขอบเอว เพื่อให้กางเกงไม่หลุดง่าย ตะเข็บข้างส่วนบนทั้งสองเปิดได้ทั้งแถบ เพื่อให้ถอดกางเกงขณะนั่งทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำได้ และมีชิ้นเข็มขัดยึดติดกับชิ้นงาน เมื่อต้องการเปิดกางเกงด้านหน้า ก็เพียงปลดกระดุมด้านหน้า และผ้าชิ้นหลังก็ยังแนบติดลำตัวอยู่ในทางตรงกันข้าม สามารถปลดกางเกงจากด้านหลังโดยชิ้นหน้ายังยึดกับเข็มขัดได้ และจัดทำกางเกงในที่เปิดตะเข็บด้านข้าง และด้านหน้าให้ง่ายต่อการถอดขณะนั่งทำธุระส่วนตัว

สำหรับการค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมนั้น ในอนาคตจะเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้พิการยังต้องการเครื่องนุ่งห่มรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น เสื้อที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ และตามลักษณะความพิการอีกด้วย

พิชญ์สินี อมรกุลพิทยา 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้ามอบส้วมกระดาษ ที่ผลิตขึ้นเอง จากฝีมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จำนวน 120 ตัว แก่นายชัยยศ จิระเมธากร รมช. กระทรวงศึกษาธิการ วันนี้ (8/11/53) เพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม สำหรับใช้บรรเทาทุกข์ขั้นพื้นฐานของผู้ประสบภัย

ซึ่ง อาจารย์กมลสร ฐานวิเศษ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทางคณะมีวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1 เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบพฤติกรรมและสัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) ในการนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องเรือน สถาปัตยกรรมภายใน แต่ทั้งนี้นักศึกษาฯ ได้เห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัด จึงได้นำสถานการณ์จริงมาปรับใช้ในวิชาเรียน ผลิตส้วมกระดาษกล่อง เพื่อใช้สำหรับขับถ่ายทั้งหนักและเบา ทดแทนการใช้ห้องน้ำ สำหรับไว้ใช้เฉพาะกิจช่วงน้ำท่วม หรือพื้นที่ที่ไม่สะดวก หรือห้องน้ำไม่เพียงพอ โดยจุดเด่นคือพกพาได้ น้ำหนักเบา ขึ้นรูปได้ง่าย และแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานปกติ การันตีรับน้ำหนักคนนั่ง 100 กิโลกรัม

ทั้งนี้วัสดุที่ใช้ในการผลิตได้แก่ กระดาษลัง (ลูกฟู) ขนาด 1×2 เมตร กระดาษ 87 แผ่น โดย “ส้วมกระดาษ” มี 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนตัวถัง ผลิตด้วยกระดาษลัง มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักขณะใช้งานได้ถึง 100 กิโลกรัม และส่วนฝาครอบ ผลิตด้วยกระดาษลัง สามารถเปลี่ยนอันใหม่หลังการใช้งานเพื่อสุขลักษณะ เปิด – ปิดได้ โดยงบประมาณที่ใช้ในการผลิตได้มาจากการขอรับบริจาคจากนักศึกษา ซึ่งได้รับเงินบริจาคในการจัดซึ้อวัสดุ เป็นจำนวน 15,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกส่วน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตส้วมกระดาษต่ออัน ประมาณ 150-200 บาท เท่านั้น

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

โดยนิทรรศการ “นวัตกรรมนำสมัย..คนพิการไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม” เป็นการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมที่มีการศึกษาคิดค้นและประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่สามารถคว้ารางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งผลทำให้คนพิการไทยมีศักยภาพและความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดำรงชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สวนอัมพร

สำหรับ 12 หน่วยงานนั้น ประกอบไปด้วย 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี นำรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้ป่วยแบบพับได้ 2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ นำโปรแกรมภาษาไทยเป็นภาษามือสามมิติ อุปกรณ์เปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับคนพิการแขน และหุ่นยนต์ดินสออ่านภาษามือไทย 3.วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล นำภาษามือ 3 มิติ และแผ่นกระดาษเรขาคณิตสำหรับคนพิการทางการมองเห็น 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นำโปรแกรมอ่านภาษาไทยบนมือถือสำหรับคนตาบอด 5.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอ 9 ช่องมหัศจรรย์ 6.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นำโปรแกรมอ่านหนังสือบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า SCANNING และโปรแกรมเดาคำศัพท์ 7.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำอุปกรณ์ควบคุมเมาส์ด้วยศีรษะสำหรับคนพิการแขน 8.ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะสำหรับคนพิการทางสายตา 9.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำกระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนพิการทางสายตาสำหรับการเรียนรู้ เรื่องกราฟ 10.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้และโปรแกรมเพื่อคนพิการในการใช้ INTERNET 11.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ นำโปรแกรมอ่านภาษาไทยบนมือถือสำหรับคนตาบอด และ 12. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำโปรแกรมแปลงภาษามือเป็นข้อความและเป็นเสียง

พิชญ์สินี อมรกุลพิทยา 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ จากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา และ ผศ.ดร.ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันวิจัยสายพันธุ์เชื้อรา เพื่อใช้ในการควบคุมเพลี้ยอ่อน อันนำมาซึ่งการช่วยลดปริมาณใช้สารเคมี ในพืชผัก

ซึ่ง ผศ.ดร.ศิรินันธ์ จาก มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า เหตุผลที่ตน และ ผศ.ดร.มาลี จาก มทร.ล้านนา ได้ร่วมวิจัยเชื้อรา ว่า เกิดจากการสังเกตเห็นว่า ปัจจุบันสังคมได้ตื่นตัวเรื่องสภาพแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึงการคำนึงถึงผลเสียของการปนเปื้อนของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้ ทำให้หลายฝ่ายต่างต้องการที่จะลดปริมาณการใช้สารเคมีลง ซึ่งต่างก็คิดค้นหาวิธีการอื่นมาทดแทน โดยในส่วนของการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกศึกษาหาสายพันธุ์เชื้อรา ว่าชนิดใดที่มีความสามารถควบคุมเพลี้ยอ่อนได้ ซึ่งเพลี้ยอ่อนพวกนี้รู้จักกันดี คือ เพลี้ยอ่อนลูกท้อ พบเห็นได้ในพืชผัก โดยเฉพาะพริก นอกจากทำความเสียหายให้แก่พืชผักแล้ว ยังเป็นตัวนำเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชชนิดอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ ผลจากการทดสอบแบบ CAD (แคด) พบว่า เชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเพลี้ยอ่อนทั้ง 2 ชนิด คือ Metarhizium sp. ไอโซเลต 7965 ซึ่งเป็นไอโซเลตที่ มีคุณสมบัติคือเลี้ยงง่าย เติบโตและสร้างสปอร์ได้เร็ว เหมาะสมในสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติ เพราะการระบาดของเพลี้ยอ่อนมักเกิดขึ้นในพืชผักหลายชนิดพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องหันมาใช้สารเคมีมากขึ้น แต่หากสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อรานี้ได้ แล้วนำไปใช้ในวงการเกษตร ก็เท่ากับว่าช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีฆ่าแมลงลงได้ ส่งผลดีต่อสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค นับเป็นอีกงานวิจัย อันเป็นแนวทางที่จะต่อยอดนำไปพัฒนาใช้กับเชื้อราตัวอื่นๆ ซึ่งพบเห็นได้ตามธรรมชาติ มีอยู่หลากหลายชนิดให้หยุดการเจริญเติบโตได้อย่างชะงัด

รีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

หมากเม่า ถือเป็นผลไม้ยืนต้น กินได้ทั้งผลและใบ มีคุณประโยชน์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง ผลหมากเม่ามีราคาดี แต่จากปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย ทำให้หมากเม่าไม่ติดผลเท่าที่ควร อีกทั้งมีผู้ซื้อภายนอกมาจัดซื้อวัตถุดิบภายในจังหวัดสกลนคร ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาหมากเม่าถีบตัวสูงขึ้น จากกิโลกรัมละ 20-30 บาท เป็น 30-60 บาท

ซึ่ง นายมีชัย ดีมะการ กำนันหมู่บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร เล่าว่า จากปัญหาดังกล่าวชาวบ้านจึงเห็นว่า ควรมีการขยายพันธุ์เม่าให้เพียงพอต่อความต้องการ และอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชุมชน โดยทำการพัฒนาเป็นหมู่บ้านหมากเม่า ศูนย์กลางเรียนรู้โนนหัวช้าง เพื่อร่วมกันหาแนวทางขจัดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในระยะยาว ภายใต้คำแนะนำด้านองค์ความรู้จาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ผลักดัน และมุ่งส่งเสริมศักยภาพบ้านโนนหัวช้าง ให้เป็นหมู่บ้านหมากเม่าในอนาคต เนื่องจาก มีสภาพพื้นที่ และภูมิอากาศเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

ด้าน ดร.สุดารัตน์ สกุลคู หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เล่าว่า โครงการนี้ได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกชุมชนเห็นคุณค่าของผลไม้ประจำถิ่น ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์เม่า และพันธุ์เม่าโบราณ ปลูกขยายพันธุ์เม่า 2 ฝากถนนทางเข้าหมู่บ้าน 400 ต้น ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ของชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการปลูกเม่าแปลงสาธิต 50 ต้น เพื่อสอนวิธีการเสียบยอดแก่เกษตรกร 23 หมู่บ้าน นำไปขยายพันธุ์เม่าในหมู่บ้านของตนเอง พัฒนาไปสู่หมู่บ้านหมากเม่าอย่างยั่งยืนในอนาคต

และ นายเนาว์ บัวแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง เล่าว่า สำหรับงานวิจัยและพัฒนาของทางมหาวิทยาลัย ได้ช่วยส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้านโนนหัวช้าง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ยา และเครื่องสำอาง หันมาทำเกษตรแบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่อหลวง และรู้จักนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่น อาทิ ตะคร้อ มะขามป้อม สมอไทย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งสินค้าทุกประเภทเน้นปลอดสารเคมี มีคุณภาพ โดยมีคลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการ ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงชีพชั่วลูกชั่วหลาน ปลดหนี้สินสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้หากผู้ใดสนใจเยี่ยมชมหมู่บ้านโนนหัวช้าง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กำนันมีชัย หมายเลขโทรศัพท์ 081-050-0787 หรือดูรายละเอียดที่ http://nonhoachang.moobanthai.com

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บอกเล่าถึงทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินอีสาน ว่า มทร.อีสาน มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ สกลนคร และสุรินทร์ ในแต่ละวิทยาเขตมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกวิทยาเขตล้วนมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพคนในชุมชน โดยพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลิตงานวิจัยอันนำไปสู่องค์ความรู้เพิ่มศักยภาพชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน

ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย พยายามสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ต้องบริการวิชาการแก่สังคมด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากร คณาจารย์ พัฒนางานวิจัยต่างๆ เช่น วิจัย รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์, วิจัยเลี้ยงแมลงดานา, วิจัยไข่เค็มสมุนไพร วิจัยกบสายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ เพื่อช่วยเกษตรกรให้คุ้มค่าในการลงทุน การสร้างอาชีพ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ขณะที่ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดค้น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความรู้ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝน แต่ผลงานทุกชิ้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รศ.ดร.วินิจ บอกอีกว่า นอกจากนี้ มทร.อีสาน จะเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่หลักวิชาการ ความรู้ที่ทันสมัย โดยบัณฑิตจะต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมกันๆ โดยพยายามจัดกิจกรรม เช่น ออกค่ายพัฒนาชุมชน สร้างโรงเรียน ซ่อมแซมบ้านให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้บัณฑิตที่จบมีจิตสำนึก จิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น อย่างไรก็ตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหน ต้องยึดหลักพัฒนาบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยใหม่ และบริการสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ทั้งนี้หากหน่วยงานใดสนใจเยี่ยมชม มทร.อีสาน สามารถสอบถามข้อมูลที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-233-000 หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.rmuti.ac.th

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Teaching Trends in the Changing World” เพื่อเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แก่อาจารย์ภาษาอังกฤษและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือเข้าถึงแหล่ง วิทยาการและความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกด้าน

ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาต่อ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยโครงการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการนำเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดช่วงเวลาในการประชุม โดยได้เชิญผู้ชำนาญการด้านการเรียนการสอน และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 4 พื้นที่ที่มีโอกาส ไปศึกษาต่อต่างประเทศ มาเป็นวิทยากร รวมทั้งได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากภายนอก มาร่วมเสนอแนะวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีเสวนาโต๊ะกลมเพื่อเปิดโอกาสในคณาจารย์ เสนอแนวความคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผสมพันธุ์สุกร ปี 2553 ประกอบด้วย 1. หลักสูตรเทคนิคผสมเทียม เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 29, 30, 31 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 27, 28, 29 เมษายน 2554 , ครั้งที่ 3 อบรมวันที่ 25, 26, 27 พฤษภาคม 2554 2. การเพิ่มพูนความรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคด้านพันธุ์ศาสตร์ ระดับโมเลกุลกับงานวิจัยด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 17, 18, 19 ธันวาคม 2553 , ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 24, 25, 26 ธันวาคม 2553 3.หลักสูตร เทคโนโลยีการผสมพันธุ์สุกร ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 11, 12, 13 พฤศจิกายน 2553 , ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 17, 18, 19 ธันวาคม 2553 4. หลักสูตรผลิตภัณฑ์ซาลาเปาเพื่อสุขภาพ อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 และ 5. หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าว และถั่วเพาะงอก อบรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 087-855-8385 โดยดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่ www.ksc.rmuti.ac.th

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2552 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับปีนี้ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 24,962 คน

สำหรับ มทร.ธัญบุรี สภามหาวิทยาลัยฯได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) เนื่องจากได้อุทิศตนอย่างความสามารถทางด้านการศึกษาแก่ประเทศชาติ , ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื่องจากได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาไทยโดยอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางประคอง ชลานุภาพ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คีตศิลป์ไทย) เนื่องจากได้อุทิศตนทั้งแรงกายแรงใจ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษารวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สำหรับรายละเอียดบัณฑิตทั้ง 8 มทร. สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องการจราจรตัดขัด จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง หากมีความจำเป็นดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอำนวยความสะดวกให้สามารถ วิ่งไหล่ทาง ได้ตั้งแต่เวลา 05.30 – 09.00 น. เริ่มจากบริเวณแยกมอเตอร์เวย์คลอง 5 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3042 หรือคุณธงชัย ทองแตง 081-205-2989

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by ple

Page 1 of 38