ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี เด็กแห่เรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม ฮาวายไฟเขียว กม.ปรับเจ้าของ ปล่อยหมาเห่าเสียงดังรบกวนชาวบ้าน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตเชิงคุณภาพ ให้ทุนทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท –เอก เป็นกำลังสำคัญป้อนภาครัฐ-เอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศ

 

เม.ย. 30th by 89-5MHZ

นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับองค์การมหาชนภายใต้สังกัด วธ.ว่า  ขณะนี้ได้หารือร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ศูนย์คุณธรรม หอภาพยนตร์ ในการบูรณาการงาน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำโครงการรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ เน้นการนำภาพยนตร์ในกลุ่มอาเซียนมาเผยแพร่ กระตุ้นให้ประชาชน รวมทั้งเด็กเยาวชน ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้รับรู้ถึงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ส่วนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้นำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์  ซึ่งตนเห็นว่าหากนำผลการวิจัยมาต่อยอดสู่การ

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า ในส่วนศูนย์คุณธรรม ได้มีการรายงานถึงแผนเสนอของบ ประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 โดยได้เสนอของบฯมาจำนวน 150 ล้านบาทในการขับเคลื่อนแผนความซื่อตรงแห่งชาติ ในขณะเดียวกัน ยังได้เน้นย้ำให้ศูนย์คุณธรรม หาวิธีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ และนักศึกษาอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ได้เรียนรู้กิจกรรม จิตอาสามากขึ้นเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกมาก อย่างไรก็ตาม  นับเป็นเรื่องที่ดีที่องค์การมหาชน 3 หน่วยงาน จะบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน โดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์จุดซ่อนเร้น (Zip Exhibition) ผลงานของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 3 และนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 12 ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์กรุงไทย โดยเปิดให้เข้าชมระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. และในวันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2222 0137

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

นับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว บุคคลรอบข้าง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) รัตนโกสินทร์ กับ “เอก” นายเอกชัย วรรณแก้ว หรือ แพนกวิน ฉายาที่รุ่นพี่ตั้งให้กับหนุ่มผู้พิการไร้แขนวัย 30 ปี ที่สามารถคว้าปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ดังที่ได้ใฝ่ฝันไว้ สำหรับเอกชัย เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่อายุ 18 ปี มุ่งหน้าสู่รั้วแดง-ดำ “วิทยาลัยเพาะช่าง” เพื่อตามหาความฝันที่อยากเรียนศิลปะ ใช้ความมานะมุ่งมั่น อดทน ต่อความยากลำบาก และดูแลตัวเองตามลำพังมาโดยตลอด พร้อมกับหารายได้เสริมจ่ายค่าเทอมตลอดชีวิตของการเป็นนักศึกษา

แม้ว่า “เอกชัย” จะเกิดมาในครอบครัวของชาวนายากจน พ่อแม่ไม่เคยคิดว่าลูกเป็นเด็กพิการ สอนให้ซักผ้า หุงข้าว แปรงฟันใช้หัวไหล่และเท้าเคลื่อนไหว พยุงตัวเดินลุกขึ้นเดิน แต่กว่าจะเข้าโรงเรียนในระดับประถมศึกษาได้ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตั้งแต่การกินข้าว ใส่เสื้อผ้า หรือแม้แต่เขียนหนังสือ ซึ่งทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติ

“เอกชัย”  ได้ฝึกฝนความสามารถของตนเองโดยการรับจ้างวาดภาพร่วมกับรุ่นพี่ที่ใต้สะพานพุทธหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด ตั้งแต่ 6 โมงเย็นจนถึงตี่หนึ่งได้วันละ 150-300 บาท แล้วก็กลับมาทำงานถึงตีสาม และตื่นตีห้าไป ใช้ชีวิตประจำวันเช่นนี้กว่า 3 ปี นอกจากนี้ ยังได้เคยออกรายการโทรทัศน์ งานโชว์ตัวและรับงานวาดภาพ เป็นวิทยากร ได้ค่าตัววันละ 6,000 บาท เคยทำรายได้สูงสุดเดือนละ 50,000 บาท ใช้เวลาปี กว่าๆ ก็สามารถปลดหนี้ให้กับพ่อแม่ นอกจากนี้ยังปลูกบ้านใหม่ให้ครอบครัวอีกด้วย

ทั้งนี้  “เอกชัย”  เตรียมเสนอผลงานในต่างประเทศ และยังมีผลงานการเขียนพ๊อคเก็ตบุ๊คเรื่อง “ล้มให้เป็น ลุกให้ได้”  ซึ่งจะได้รู้ว่าเป็นบุคคลที่มีทัศนคติและมองโลกในแง่ดี พร้อมกับเรื่องราวอีกมากมายที่น่าติดตาม และ “แม้จะไร้แขน ไร้ขา” หากเชื่อว่าเราทำได้ทุกอย่างและได้รับโอกาสจากสังคมเราก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.)        สุวรรณภูมิ และนายพากร วังศิราบัตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเป็นพยานในพิธี                     ที่ห้องกลาโหม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา

นายพากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองฝ่ายมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันในความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยอีกว่า สำหรับรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงนั้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในเรื่องการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร้องขอ

ส่วนทางด้าน ผศ.จริยา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการทางวิชาการและในอนาคตทั้งสองหน่วยงานมีจุดประสงค์ที่จะตกลงร่วมมือกันในการผลิตงานวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรและบุคคลต่อไป

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

นักวิจัยม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาพัฒนาสบู่ดำพันธุ์ใหม่เป็นพืชทางเลือกทดแทนน้ำมันโครงการวิจัยการศึกษาพันธุ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในไร่เกษตรกร นำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า สบู่ดำเป็นพืชพลังงานทดแทน ในประเทศไทยมีอยู่ 1 สายพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่มีพิษให้ผลผลิตต่ำ ซึ่งพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่ในทุกภาคของประเทศ แต่อาจมีลักษณะต่างกันเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละแห่ง

จากการศึกษาวิจัยพบว่าสบู่ดำไทยสามารถให้ผลผลิตเพียง 500 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 3,750 บาท โดยการวิจัยได้นำสบู่ดำสายพันธุ์ที่ไม่มีพิษและให้ผลผลิตสูงจากประเทศศรีลังกาและเม็กซิโก มาผสมพันธุ์กับสบู่ดำไทย ด้วยวิธีการผสมเกสรเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนำมาปลูกและดูแลโดยการให้ปุ๋ยให้น้ำ เปรียบเทียบกับปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ทดลองนำไปปลูกในเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ที่สภาพดินเป็นดินลูกรังผสมดินเหนียว และจังหวัดสระแก้วเป็นดินร่วน และที่แปลง 4 มทร.สุวรรณภูมิหันตราซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้ถึง 800 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 6,000 บาท ทั้งนี้ จะทราบผลการวิจับใน 2 ปีข้างหน้า

รศ.ดร.สุรชัย กล่าวอีกว่า ในอนาคตพลังงานจากฟอสซิลหรือน้ำมันดิบจะหมดไป ซึ่งทั่วโลกพยายามที่จะหาพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และสบู่ดำก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตน้ำมันได้โดยเป็นน้ำมันบนดินที่ไม่ต้องรอการทับถมของฟอสซิลและสามารถเพิ่มผลผลิตของสบู่ดำได้มากขึ้น

จากพืชพลังงานทดแทนที่ใช้ในครัวเรือนก็อาจกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ให้เกษตรกรหรือเป็นพืชที่สามารถสร้างพลังงานทดแทนให้กับภาคอุตสาหกรรม ลดการนำเข้าน้ำมันได้ในอนาคตหรือเป็นพืชทางเลือกในการผลิตน้ำมันแทนน้ำมันปาล์ม ซึ่งส่งผลให้น้ำมันปาล์มราคาถูกลงได้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3570-9096 หรือเข้าไปที่ http://www.agri.rmutsb.ac.th

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

ผศ.ภูวพัสส์ เอกตาแสง คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “เวลา พื้นที่ หลังกำแพง” ณ.ลานกิจกรรมชุมชนป้อมมหากาฬ ถนนมหาชัย เขตพระนคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การบูรณาการ     การเรียนการสอนกับชุมชน กรณีศึกษาวิชาการถ่ายภาพ มุ่งเน้นการแสวงหาคำตอบเพื่อนำมาใช้กับการเรียนการสอน โดยงานวิจัยได้เลือกชุมชนป้อมมหากาฬ เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมถึงสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ควรค่าแก่การศึกษา ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน พร้อมทั้งนำกระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนในชุมชนป้อมมหากาฬ ก่อนจะถ่ายภาพที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจัดแสดงกว่า 50 ภาพ มีการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน วัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิต และความเป็นมาของชุมชนป้อมมหากาฬที่อยู่ร่วมกัน โดยไม่ขัดแย้ง เรียบง่าย แค่กำแพงกั้นกลางก็มีชีวิตที่สงบสุขได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานภาพถ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2629-9153-7 หรือที่เว็บไซด์ http://www.itfd.rmutp.ac.th

 

ดาริสา ตระกูลเง็ก

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี นาซาพบร่องรอยน้ำแข็งบนขั้วดาวพุธ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม วิทยาแนะดื่ม 6 น้ำสมุนไพรคลายร้อน เตือนอย่าปล่อยลูกหลานเล่นน้ำลำพัง

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน กรมวิทย์ฯเตือน”ย้อมผม”ทั้งชั่วคราว-กึ่งถาวร เสี่ยงมะเร็ง

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

ช่วงข่าวฟังสบาย “กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบมะรุม ไม่ก่อให้เกิดอาการพิษเฉียบพลันหรือเรื้อรัง สร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ต้องการใช้รักษาโรค”
ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “อาหารไทย 22 ตำรับสู้มะเร็ง”
ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง “คิดมุมกลับปรับชีวิตให้เป็นบวก” และ “กล้วยไม่ใช่เรื่องกล้วย กล้วย”

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานในองค์กร ซึ่งถือเป็นการปลุกจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ผศ.พันธ์พงศ์ อภิชาตกุล และอาจารย์อดิศร พลเสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้มีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 150 คน

ผศ.ณรงค์  กล่าวว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 17 พฤษภาคม  2548  ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการเป็นแกนนำอย่างจริงจังในการลดใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ   (Key Performance Index ; KPI) ดังนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  จึงได้ดำเนินกิจกรรมและมาตรการประหยัดพลังงาน  และได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งนั่นคือการปลุกจิตสำนึกให้คนในองค์กรใช้พลังงานอย่างประหยัด  ซึ่ง Human หรือผู้ใช้  เป็นปัจจัย   ที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากถึง 70 – 80 %  ในขณะที่ Machine หรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานกลับเป็นตัวทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่ 30 – 40 %  เท่านั้น

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเป้าหมายในการลดใช้พลังงานขององค์กร ให้สอดคล้องและสนับสนุนกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการจัดประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 1. คำขวัญที่ได้รับรางวัลสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  ได้แก่  ราชมงคล  รู้ประหยัด  รักการใช้พลังงาน  ริเริ่มพลังงานทดแทน  เพื่ออนาคต  2. คำขวัญที่ได้รับรางวัลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ คทอ. รักพลังงานปิดเมื่อไม่ใช้  จิตสำนึกอยู่ที่ใจ  ประหยัดพลังงาน  และ 3. คำขวัญที่ได้รับรางวัลคณะเทคโนโลยีสังคม  ได้แก่  พลังงานเหลือน้อยนิด  เทคโนโลยีสังคมร่วมใจคิดอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งคำขวัญเหล่านี้เกิดขึ้นจากการระดมสมอง ของคณาจารย์  และบุคลากร  ที่เข้าร่วมอบรมเพื่อนำคำขวัญเหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติด้านการประหยัดพลังงานในองค์กรต่อไป

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 26th by 89-5MHZ

Page 1 of 38