รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กับ โครงการพัฒนานักการศึกษา โดยมูลนิธิเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์มีทุนที่จะพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง รายการ RMUT SOCIETY ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz

ก.ย. 28th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี วิตามินเอทำเซลล์มะเร็งอ่อนแอ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม การขับอย่างปลอดภัยบนทางด่วน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน “พังผืด ใต้ ลิ้น” ปัญหา ที่ ถูก ซ่อน เร้น ของ ลูก น้อย

 

ก.ย. 28th by 89-5MHZ

ช่วยแนะนำโปรแกรมดูดคลิปบนเว็บหน่อยครับ  และจะซื้อ external harddisk ยี่ห้อไหนดี อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

ก.ย. 27th by 89-5MHZ

ช่วงข่าวฟังสบาย “นำขวดพลาสติก มาใส่น้ำดื่มอีกครั้ง เป็นอันตรายจริงหรือ” และข่าวจาก “นักเรียนญี่ปุ่นครองตำแหน่ง พฤติกรรมดีที่สุด”

ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “ทานอาหารไขมันสูงนอกจากเสี่ยงอ้วน ยังเสี่ยงสมองเรียนรู้ช้า ”

ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่องเรื่อง “คุณคือ ซูเปอร์แมน และ “อย่าปล่อยให้ทุกข์มาบุกใจ”

ก.ย. 27th by 89-5MHZ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA รายละเอียดดังนี้

  • โปรแกรม Executive-MBA รับสมัคร 2 สาขาวิชา คือ การจัดการทั่วไป การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • และมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

รับสมัครด้วยตนเองที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 โครงการปริญญาโท ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม –> http://mba.bus.rmutt.ac.th/new-mba/index.php?main=1

 

ที่มา http://www.rmutt.ac.th/?p=25295

ก.ย. 27th by 89-5MHZ

สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเลี้ยงสุกรขุน สร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน ณ อาคารสาขาสัตวศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์จรูญ สินทวีวรกุล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในการจัดอบรมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงสุกร โดยการดำเนินโครงการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรขุน การสร้างโรงเรือน อาหาร การคัดเลือกพันธุ์ การดูแลสุกรรุ่นต่างๆ แก่เกษตรกร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ ด้านนางทองสุข เครือสบจาง หัวหน้ากลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า ตนได้ผ่านการอบรมจากทีมวิทยากรของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งหนึ่งแล้ว โดยการจัดของสถาบัน กศน. รู้สึกประทับใจและชื่นชมในวิทยากรที่ให้ความรู้ จึงอยากเข้ามาศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยฯ โดยประสานงานผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ซึ่งจากการอบรมทำให้ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มเลี้ยงสุกร ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเลี้ยงหมูหลุมที่ได้ศึกษาดูงานฟาร์ม เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ในการเกษตรได้ ซึ่งหากมีโอกาสในครั้งต่อไปอยากเข้าร่วมอบรมด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โอกาสเดียวกันได้กล่าวขอบคุณวิทยากรและมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง การจัดโครงการครั้งนี้นับเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสุกรขุน โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 25 คน

ที่มา http://www.rmutl.ac.th

ก.ย. 27th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี วิจัยพบเมล็ดหมามุ่ยเสริมเพศสัมพันธ์

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม “เครียดจากงาน” อาจพาลเสี่ยง”โรคหัวใจ”

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน พ่อแม่อเมริกัน หันมาสอนลูกแบบโฮมสคูลมากขึ้น

 

ก.ย. 27th by 89-5MHZ

เปิดรายการด้วยตอบคำถามจากคุณแม่ อยากจะเปลี่ยนไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง วิชาการดีๆ ค่าเทอมสูง โรงเรียนเก่า ดูแลลูกดีตรวจสอบได้ กลุ้มใจจะเปลี่ยนโรงเรียนดีไหม ช่วงที่ 2 แต่งกับสามีไม่มีลูก แต่เขามีลูกกับภรรยาเก่า แต่ภรรยาเก่าเลี้ยงไม่ไหว เลยโยนมาให้สามีเก่า โดยให้ภรรยาใหม่ดูแล ซึ่งเป็นคนถาม ซึ่งเด็กคนนี้ไม่ทำไรเลย กิน นอน เล่น BB หนีเรียน จะแก้ปัญหาอย่างไรดี ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5

ช่วง 1 YouTube Preview Image

ช่วง2 YouTube Preview Image

ก.ย. 26th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี มหิดลสุดเจ๋งผลิตลูกอม “น้ำลายเทียม” ช่วยผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม รบกวนจังหวะชีวิตอาจทำให้เกิดโรคอ้วนได้

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ฝนแบบนี้…ระวัง ปอดบวม ในเด็กเล็ก

 

ก.ย. 26th by 89-5MHZ

สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง สำหรับนักศึกษาคนเก่ง นายอุหมาด หีมโป๊ะหมอ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ เยาวชนไทยที่เข้าร่วมแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 23 “International Design Contest 2012” (IDC RoBoCon 2012) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว เดนกิ ประเทศญี่ปุ่น คว้ารางวัลออกแบบยอดเยี่ยม Best Design Award โชว์ทักษะการออกแบบหุ่นยนต์ดีจนเข้าตากรรมการจากนานาชาติ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน RDC 2012 กล่าวว่า “ปีนี้ได้ส่งเยาวชนทีมชนะเลิศจากเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่ง ประเทศไทย (RDC 2012) ประกอบด้วย น.ส.สาธิมา ประเสริฐเจริญสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, นายอุหมาด หีมโป๊ะหมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ, นายกานต์ไกร จิตรหมั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายอภิวิชญ์ พวงศรีเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายบรรณวิชญ์ ติยะบวรวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นระดับนานาชาติ “International Design Contest 2012” ครั้งที่ 23 (IDC RoBoCon 2012) ที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยปีนี้นักศึกษาไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล คือ รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design Award) จากนายอุหมาด หีมโป๊ะหมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และรางวัล Best Haiku in English Version Award จาก น.ส.สาธิมา ประเสริฐเจริญสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 56 คน จาก 8 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, บราซิล, เกาหลี, ฝรั่งเศส, จีน, สิงคโปร์ และไทย โดยทำการจับฉลากคละนักศึกษา แบ่งเป็น 12 ทีม รวม 4 สาย และแข่งขันกันเพื่อหาตัวแทน 4 ทีมสุดท้าย เพื่อหาทีมชนะเลิศ ภายใต้โจทย์หัวข้อ : Haiku Master- Creative Journey มีที่มาจากโคลงไฮกุที่มีชื่อเสียงที่สุดบทหนึ่งของญี่ปุ่น นำมาประยุกต์กับการแข่งขันโดยต้องนำเทคโนโลยีและศาสตร์ทางด้านศิลปะเข้ามา ผสมผสานกัน นักศึกษาทุกทีมต้องทำภารกิจนำลูกบอลไปวาง และเรียงที่กำแพง คล้ายกับการวางอักษรแต่ละวรรคของ โคลงไฮกุ ยิ่งสอดคล้องและสัมพันธ์กันก็จะทำคะแนนได้มากที่สุด โดยต้องทำ 2 ภารกิจโคลงไฮกุ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น และสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ จำนวน 2 ตัวต่อ 1 ทีม ซึ่งเยาวชนไทยทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อน ต่างชาติได้เป็นอย่างดี จนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาได้”

นายอุหมาด หีมโป๊ะหมอ (มาร์ด) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ เจ้าของรางวัล ออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design Award) เล่าถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่า “เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินทางมาแข่งขันต่างประเทศ และต้องทำงานร่วมกับเพื่อนต่างชาติ เพื่อนในทีมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น แม้ช่วงแรกจะลำบากในการสื่อสาร แต่เราทุกคนก็พยายามปรับตัวจนสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยพวกเราทุกคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดและแบ่งงานกันทำ พยายามออกแบบหุ่นยนต์ให้มีความคงทน เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ควบคุมง่าย และต้องขึ้นลงเนินได้อย่างสะดวก ซึ่งหุ่นยนต์ของเราออกมาสมบูรณ์แบบ แม้จะได้รางวัลอันดับที่ 4 ในการแข่งขัน แต่การได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมทำให้ภูมิใจมากเพราะหุ่นยนต์จะทำงานได้ดี การออกแบบถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับ” ส่วนความประทับใจของการแข่งขัน หนุ่มมาร์ด กล่าวว่า “ประทับใจมาก ผมได้เรียนรู้เรื่องมิตรภาพ การทำงานร่วมกัน แม้จะต่างภาษา แต่เราสามารถสื่อสารกันได้ นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ มาอีกเยอะเลย ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากครับ”

ส่วน น.ส.สาธิมา ประเสริฐเจริญสุข (เค) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของรางวัล Best Haiku in English version Award เล่าถึงความประทับใจครั้งนี้ว่า “ไม่เคยเล่นโคลงไฮกุมาก่อน แต่เพื่อนๆ ในทีมก็ช่วยกันจนสามารถชนะได้รางวัลนี้มา ก็ภูมิใจมากเช่นกัน แม้ช่วงแรกจะมีปัญหาด้านการสื่อสารที่กว่าจะเข้าใจกันได้ก็เสียเวลาไปเยอะ แต่ก็ผ่านมาได้ ถือเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆ คะ”

ที่มา http://www.banmuang.co.th

ก.ย. 26th by 89-5MHZ

Page 1 of 38