นางสายชล อชานนท์

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาหารและโภชนาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

 

พ.ย. 30th by 89-5MHZ

นายถกลเกียรติ   วีรวรรณ

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

พ.ย. 30th by 89-5MHZ

ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

พ.ย. 30th by 89-5MHZ

นายสรรพ์  บุญเจริญ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารศัตรูพืชแบบยั่งยืน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

พ.ย. 30th by 89-5MHZ

นายพรชัย  สวาทยานนท์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (วิศวกรรมสิ่งทอ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

พ.ย. 30th by 89-5MHZ

ช่วงข่าวฟังสบาย “บอร์ด สปสช. อนุมัติเพิ่มยาจำเป็นราคาแพงเข้าชุดสิทธิประโยชน์ 30 บาท อีก 7 รายการ” และ “นักวิชาการหวั่น “ขิงข่า” สูญพันธุ์ เหตุทำยา-ตัดป่าปลูกยาง”

ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “8 นิสัยการทานอาหารที่หลายคนมักทำพลาด”

ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่องเรื่อง “ต้องคิดว่าไม่แพ้” และ “แอ่งน้ำกลางทะเลทราย”

 

พ.ย. 30th by 89-5MHZ

วิวโซนิค จอ 22 นิ้วมีขายที่ไหน และลง Microsoft Office 2007 ขึ้น error ทำไงดี อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

พ.ย. 30th by 89-5MHZ

นายภักดิ์  ลิ้มพงษ์

ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พ.ย. 29th by 89-5MHZ

นายนฤาชา จิตรีขันธ์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พ.ย. 29th by 89-5MHZ

นายอาณณฑ์  มะชังหลง

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พ.ย. 29th by 89-5MHZ

Page 1 of 38