เปิดรายการด้วย รายงานการจราจร 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่  สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ คุมเข้มโจรใต้ก่อเหตุรุนแรงช่วงปีใหม่ นายกรัฐมนตรี ยอมรับรู้สึกเหนื่อย กับการแก้ปัญหาที่สะสมมาในรอบ 1ปี พร้อมกับเรียกร้องให้ลืมความขัดแย้งและอภัยให้กัน เพื่อทำงานร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองต่อไป  และความคืบหน้านักศึกษาสาวอินเดีย เหยื่อคดีถูกชาย 6 คนรุมโทรมบนรถเมล์ เสียชีวิตแล้ว  คุยข่าวรอบสัปดาห์ กับ เดียว ธีรเดช งามเหลือ เกาะทุกประเด็นกับรายการ RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz.

YouTube Preview Image

ธ.ค. 29th by 89-5MHZ

 

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  และ  ปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2556

ปริญญาโท ได้แก่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุ

คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตร  Young  –  MBA  วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  วิชาเอกการบัญชี  วิชาเอกระบบสารสนเทศ  วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ  หลักสูตร  Executive  –  MBA  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม  สาขาวิชาวิทยาประยุกต์

ระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  –  28  กุมภาพันธ์  2555

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกได้ที่  www.grad.rmutt.ac.th

สอบถาม  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2549-3618-19

ในวันและเวลาราชการ

ธ.ค. 29th by 89-5MHZ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินันทนา จอมดวง นักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง ได้ทดลองผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าไวเรนส์ ซึ่งมีประโยชน์ช่วยทำลายเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในต้นพืช

สำหรับวิธีการผลิตเชื้อราดังกล่าว จะเน้นให้เกษตรกรทำตามได้ง่าย โดยใช้วัสดุเลี้ยงเชื้อเป็นข้าวฟ่าง นำมาต้มให้สุก ตักขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้ำ บรรจุใส่ถุงพลาสติกร้อนไว้ ถุงละ 300 กรัม ทิ้งไว้จนข้าวฟ่างเย็น จึงนำหัวเชื้อมาเขี่ยใส่ลงไป มัดปากถุง และใช้เข็มเจาะรูบริเวณที่มัด แล้วนำไปวางบ่มไว้ในที่ร่มหรืออุณหภูมิห้องปกติ ประมาณ 7 ถึง 10 วัน จะเห็นสปอร์ของเชื้อราเจริญขึ้นเต็มถุง ก็นำมาใช้ได้  หากยังไม่ใช้ ให้นำไปผึ่งลมให้แห้งสนิทประมาณ 5 วัน ก็จะเก็บเชื้อได้นาน 4 ถึง 6 เดือน แต่ถ้าเก็บไว้ในช่องเก็บผักในตู้เย็น จะเก็บได้นานขึ้นเป็นปี

ส่วนวิธีการใช้ ให้ผสมกับวัสดุเพาะต้นกล้าพืชผัก ในอัตราส่วนเชื้อรา 2 ช้อนแกง ผสมกับดิน 1 กิโลกรัม ในถาดเพาะ วิธีนี้ต้นกล้าพืชจะปลอดจากเชื้อรา สาเหตุของโรคระบาดต่างๆ นอกจากนี้ ยังทดลองหยอดในหลุมปลูกพริกครึ่งช้อนชา เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาปลูก พบว่าต้นพริกไม่มีปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า

ขณะนี้กำลังเร่งถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรนำไปทำตาม โดยใช้ได้ใน พริก มะเขือเทศ และแตงโม ลดความเสียหายที่เกิดจากโรครากเน่าโคนเน่า ช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี ทำให้ผลผลิตคุณภาพดี และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

ที่มา http://news.ch7.com

ธ.ค. 29th by 89-5MHZ

การเปิดเสรีทางเศรฐกิจอา เซียนหรือ AEC จะมีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหน แรงงานฝีมือจะหลั่งใหลเข้ามาจากต่างประเทศหรือใหลออกกันแน่ ทิศทางของแรงงานในอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร โรงงานอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้างที่มีโอกาสจะย้ายไปตั้งฐานการผลิตในประเทศ เพื่อนบ้าน และที่สำคัญภาคอุตสาหกรรมของไทยจะต้องเตรียมรับมือกับ AEC กันอย่างไร

พบคำตอบเหล่านี้ได้ในงานสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพคนอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่ AEC ” วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งานสัมมนาดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท โรแบร์แอนด์เอสโซซิเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นงานสัมมนาที่จะเข้ามาสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับต่อผลกระทบและวิธีการเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปิดเสรี AEC โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนลพัฒนาบุคลากรในองค์กร

โดยในงานสัมมนานี้ได้แบ่งออกเป็นสอนส่วน ส่วนแรก ท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษจาก ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่ออุตสาหกรรมไทยและมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อการรับมือ”

และส่วนที่สอง เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาคนอุตสาหกรรมรับ AEC” จากผู้เชื่ยวชาญทั้งจากสายวิชาการและภาคธุรกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อังกฤษตรางู(แอล.พี.) จํากัด ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.พอล โรแบร์ ประธานกรรมการ บริษัทโรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ คุณอุดมเดช คงทวีเลิศ Chief Executive for Thailand บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่คุณภัทรวดี ภู่โต๊ะยา โทรศัทพ์ 0-2661-8952 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ http://goo.gl/vs1bv

 

ที่มา http://www.newswit.com/gen/2012-12-28/dff740b6b073e23475ef1ff203bf3766/

ธ.ค. 29th by 89-5MHZ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ว่า ล่าสุดทางคุรุสภาได้มีการอนุมัติให้หลายมหาวิทยาลัย รวมถึง มทร.ธัญบุรี เปิดรับผู้ที่จะเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มเติมได้แล้ว โดยในรุ่นนี้คุรุสภาอนุมัติให้สามารถรับครูทั้งภาครัฐและครูเอกชนได้ จากเดิมใน 2 รุ่นที่ผ่านมารับได้เฉพาะครูเอกชนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เท่านั้น จากข้อเรียกร้องที่สัมฤทธิผล ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้เข้ามาเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู โดยขณะนี้คณะครุอุตสาหกรรมได้ทำการเรียกผู้ที่จะเข้าเรียน จำนวน 67 คน จากผู้ที่มาสมัครเรียนรุ่นที่แล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ได้เข้ามาเรียนเพิ่มในรุ่นนี้

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า อยากฝากคุรุสภาว่าปัจจุบันมาตรฐานวิชาชีพครูยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้นต้องการให้คุรุสภาพิจารณามหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ได้รับอนุมัติและมีมาตรฐานขอให้เปิดการเรียนการสอนไปก่อนในปีการศึกษา 2556 จนกว่าจะมีการประกาศมาตรฐานวิชาชีพครู เพราะจากการสำรวจในปัจจุบันยังมีครูรัฐและเอกชนไม่มีใบประกอบวิชาชีพอีกมาก จึงอยากให้เปิดการสอนไปก่อน และไม่ควรเปิดสอนเฉพาะครูเอกชนเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันมีหลายสาขาวิชาที่ไม่ได้จบสาขาวิชาชีพครู เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่เมื่อเรียนจบแล้วออกมาประกอบอาชีพครู จึงอยากให้คุรุสภาเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีใบประกอบวิชาชีพครูรับผู้ที่ มีความรู้เหล่านี้และมีความสนใจมาเป็นครู ให้เขาเหล่านี้ได้เรียนหลักสูตร ป.บัณทิต วิชาชีพครู เพราะขณะนี้เรามีความต้องการบุคลากรด้านนี้อีกมากและบุคลากรด้านนี้ก็เป็น ทรัพยากรครูที่ดีด้วย

 

ที่มา http://www.naewna.com/local/35039

ธ.ค. 29th by 89-5MHZ

ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยถึง ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ว่า สืบเนื่องมาจากการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ตนได้ศึกษาและ ประดิษฐ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้เล็งเห็นนวัตกรรมสำหรับผู้พิการเหล่านี้ว่าหากได้รับการร่วมมือและได้รับ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะสามารถตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือ ผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในครั้ง นี้และเป็นโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยงานดังกล่าวนี้มี ตนและ ผศ.ดร. เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในด้านงานประดิษฐ์คิดค้นและวิจัย ภายใต้การ ดูแลและให้คำชี้แนะทางการแพทย์จากทีมแพทย์ และวิจัยร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า

พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล หัวหน้าสำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า เนื่องจาก ข้าราชการทหารที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ที่ยังมี ความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ หรือท้องที่อื่นๆ เมื่อได้รับบาดเจ็บและอาจถึงกลายเป็นผู้พิการยังมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ และตอบสนองต่อความพิการของร่างกายแต่ละคนที่แตกแต่งกันออกไปไม่เต็มที่และ เพียงพอ  ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมมือเพื่อวิจัยและคิดประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับผู้พิการแล้ว ความมุ่งหวังต่อไปก็คือการประดิษฐ์อุปกรณ์ ที่ตอบสนองต่อความพิการอย่างหลากหลายและตรงตามความต้องการ เพราะผู้พิการแต่ละคนไม่ได้พิการเหมือนกันหมดทุกราย บางคนอาจจะพิการแขน บางคนอาจพิการที่ขา บางคนพิการแค่ท่อนล่าง เดินไม่ได้ ในขณะที่บางคนพิการตั้งแต่คอลงไปเลยก็มี ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่เหมาะกับความพิการของผู้ป่วยแต่ละคนย่อม จะสนองความต้องการได้อย่างเต็มรูปแบบและประสิทธิภาพมากกว่า

 

ที่มา http://www.naewna.com/local/35459

ธ.ค. 29th by 89-5MHZ

วันนี้ (28 ธ.ค.) นางสมพิศ ตันตวรนาท, นายประชุม คำพุฒ,ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร,นายธวัชชัย อริยะสุทธิ และนางสาวเดือนเต็ม ทิมายงค์ ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผานูนต่ำ-นูนสูง สามารถลดความร้อนในอาคารได้เป็นอย่างดี

นักวิจัยเจ้าของผลงานเปิดเผยว่า การออกแบบ ผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผานูนต่ำ-นูนสูง เกิดจากแนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของผิวหน้า กระเบื้องหลังคาดินเผา ให้สามารถเก็บกักน้ำค้างได้ดีในตอนกลางคืน และสามารถระเหยเมื่อถูกแสงแดดในตอน กลางวัน ทำให้ภายใต้หลังคามีความเย็น ส่งผลให้ภายในอาคารที่พักอาศัยไม่ร้อน โดยทำการออกแบบให้พื้นผิว หน้ามีลักษณะเป็นบ่อบุ๋มลงไป หรือเป็นปุ่มนูนขึ้นมา หรือเป็นสันนูนตามขวาง กำหนดให้มีความห่างของแต่ละจุด ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้แผ่นกระเบื้องหลังคารับแรงได้น้อยลง

โดยหลังคาดินเผานูนต่ำ-นูนสูง ที่ทำการ ออกแบบ สามารถลดการใช้พลังงานภายในห้องพักอาศัยหลังจากทำการมุง ด้วยหลังคากระเบื้องดินเผานูนต่ำ-นูนสูง ลงได้มาก 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายใน อาคารลงได้ถึงร้อยละ 20

ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี ศักยภาพในการนำไปใช้ทางอื่นได้ อาทิเช่น การทำแบบนูนต่ำ-นูนสูง ให้กับผลิตภัณฑ์หลังคาชนิดอื่น ๆ หรือการนำ ไปใช้กับงานพื้นผิวผนังอาคารที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ในตอนสายหรือตอนบ่าย ซึ่งจะช่วยให้ลดการใช้พลังงาน ของอาคารได้ดียิ่งขึ้นนับว่าเป็นนวัตกรรมที่นำเทคนิคการเก็บกักความชื้นตามธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างชาญฉลาด และปัจจุบันชิ้นงานนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผิวหน้าหลังคาดินเผา

สำหรับผู้ใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ 02-549-4032..

 

ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/175003

ธ.ค. 29th by 89-5MHZ

รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ  อาจารย์ กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.ธัญบุรี เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระดาษจากผลมะฮอกกานี รายการ RMUT SOCIETY ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

ธ.ค. 28th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี “LINE” คนไทยใช้บ่อยที่สุดในโลก

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์วิจัยสิกรไทยฯ คาดเงินสะพัดปีใหม่ 21,300 ล้านบาท

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ศิลปะ ปะทะ พัฒนาการ

 

 

ธ.ค. 28th by 89-5MHZ

ช่วงข่าวฟังสบาย “คนกรุง สุขภาพแย่มลพิษทางอากาศเพิ่ม ส่งผลโรคระบบทางเดินหายใจพุ่งเฉียดปีละ 3 หมื่นราย กทม.ชี้แคมเปญรถยนต์คันแรกรัฐบาล ต้องหามาตรการแก้ไขปัญหาสังคม”

ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “มหัศจรรย์สมุนไพรจีน สารพัดประโยชน์”

ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่องเรื่อง “เมื่อรู้จักความทุกข์ ก็จะค้นพบความสุข”  และ  “ชาล้นถ้วย”

ธ.ค. 28th by 89-5MHZ

Page 1 of 38