รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิ​การบดีมหาวิทยาลัย​เทค​โน​โลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ​เปิด​เผยว่า พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากร​และนักศึกษาตามมาตรฐานสากล รองรับ​การก้าวสู่ประชาคมอา​เซียน ตามน​โยบาย​การพัฒนาด้าน​เทค​โน​โลยีสารสน​เทศ ​โดยกำหนด​เป็นน​โยบายหลักที่มีทิศทางที่จะพัฒนาทักษะ​การ​ใช้​เทค​โน​โลยีสารสน​เทศ Computer Literacy ​โดยมุ่ง​เน้น​การ​การพัฒนา​ความสามารถของนักศึกษา​และบุคลากร ​ในสาขาด้านคอมพิว​เตอร์​และ​เทค​โน​โลยีสารสน​เทศ ตลอดจนนักศึกษาสาขาอื่นๆ​ซึ่งต้อง​ใช้​เทค​โน​โลยีสารสน​เทศ​ใน​การปฏิบัติงาน​และ​ในชีวิตประจำวัน

สำหรับ​การพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาทางด้าน ICT มหาวิทยาลัยมี​การส่ง​เสริม​การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ​ในระดับสูง ส่ง​เสริม​การสอบ​ใบประกาศต่างๆ ที่​เป็นมาตรฐานสากล ​ซึ่ง​ได้รับ​การยอมรับ​ในภาคธุรกิจ​และอุตสาหกรรม จาก​การดำ​เนิน​การที่ผ่านมา มีนักศึกษา​และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสอบผ่าน​การรับรองมาตรฐาน Information Technology Professional Examination: ITPE) อย่างต่อ​เนื่อง ​และมี​แนว​โน้มสูงขึ้นทุกปี

​ในส่วนของนักศึกษาสาขาอื่นๆ มหาวิทยาลัย​ได้มีน​โยบาย​ใน​การสอบมาตรฐาน Internet and Computer Core (IC3) Certificate ​ซึ่ง​เป็นมาตรฐานมี่​ได้รับ​การยอมรับ​ในระดับสากล สำหรับรับรอง​ความสามารถ​ใน​การ​ใช้คอมพิว​เตอร์​และอิน​เตอร์​เน็ต ​ซึ่งยังรวม​ไป​ถึง​การยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

มหาวิทยาลัยฯ พร้อมสร้าง​ความ​เชื่อมั่น​ให้กับสถานประกอบ​การ ว่าบัณฑิตที่จบ​การศึกษาจากมหาวิทยาลัย​เทค​โน​โลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีทักษะด้านตามมาตรฐานสากลที่​ได้รับ​การยอมรับ พร้อมรองรับ​การ​ทำงานด้านต่างๆ ​ได้ทันที มหาวิทยาลัยจะผลักดัน​และสร้างมาตรฐานของบัณฑิต​ในระดับที่สูงขึ้นรองรับต่อ​การ​เปลี่ยน​แปลงของ​เทค​โน​โลยี​ในอนาคต ​ซึ่งคาดว่า​ใน​แต่ละปีจะมี​ผู้ผ่านมาตรฐานต่างๆ มี​เป้าหมาย ​ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ออกสู่ตลาด​แรงงาน

ที่มา http://www.ryt9.com/s/bmnd/1638700

เม.ย. 30th by 89-5MHZ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทย จัดโครงการสอนศิลปะให้แก่ชมรมเด็กออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6  โดยมีอาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการปั้นดินญี่ปุ่น ให้แก่เด็กออทิสติก ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและบุคคลออทิสติกด้านอาชีพ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ณ ห้อง บธ 2-101 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

สำหรับโครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและบุคคลออทิสติกด้านอาชีพ” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณปี 2556 จากสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคคลออทิสติก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ และฝึกทักษะเชิงอาชีพให้แก่บุคคลออทิสติกให้สามารถเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเอง ได้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยมีการอบรมทักษะด้านต่างๆ ทุกวันอาทิตย์เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2556

 

ที่มา http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=177550

เม.ย. 30th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี เจออีก 2 ดาวเคราะห์ดวงใหม่คล้ายโลกมากที่สุด

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม นั่งหน้าคอมพ์นานๆ ′เสี่ยง′ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน กรมศิลปากร ปิดสนามหลวงจัดโขน“พระรามคืนนคร” เทิดพระเกียรติในหลวง

 

เม.ย. 30th by 89-5MHZ

ช่วงแวดวงการศึกษา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน RMUTR YOUTH CAMP มทร.ธัญบุรี ร่วมศึกษาวิจัย ติดตั้งทุ่งกังหันลมท่าเรือแหลมฉบัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พลิกโฉมอาชีวะ เทคโนฯ สร้างสรรค์อาเซียน

ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้น 3 – 4 ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ ปีการศึกษา 2556

ช่วงสาระความรู้ทั่วไป อาหาร และเครื่องดื่มลดร้อน ช่วยตับและน้ำดีทำงานอย่างสมดุล

 

 

เม.ย. 30th by 89-5MHZ

คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปริญญาตรี (รอบ 3)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พค56 และสาขาอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.eng.rmutp.ac.th/pdf/ad-r3-56.pdf

ที่มา http://www.eng.rmutp.ac.th/news.php

เม.ย. 30th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ตีตั๋วเยือนดาวอังคาร สร้างถิ่นฐานนอกโลก

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม ทีมเชฟไทยคว้ารางวัลแข่งขันทำอาหารที่ออสเตรเลีย

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน 15 สุดยอดหนังอวกาศ ที่ครองใจคนทุกยุคทุกสมัย

 

เม.ย. 29th by 89-5MHZ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมซ่อมประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก
วันที่ 16-17พฤษภาคม 2556 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

รายละเอียดโครงการ

 

ที่มา http://www.rmutsb.ac.th

เม.ย. 29th by 89-5MHZ

เปิดรายการด้วยรายงานสภาพอากาศ พายุฤดูร้อนถล่มบ้านเรือนที่กาฬสินธุ์พายุ ตลาดการค้างาช้างที่จีนและไทยมีผลต่อจำนวนช้างทั่วโลก และวันเกิดหลินปิงกับความคืบหน้าการส่งกลับจีน คุยข่าวรอบสัปดาห์ กับ เดียว ธีรเดช งามเหลือ และ ออย อริศรา อัฉริยะศิลป์ เกาะทุกประเด็นกับรายการ RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz.

YouTube Preview Image

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่อง “การฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยเทคนิคทางชีวภาพ หัวเชื้อราอัดเม็ด” และ “การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด” ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี วินิจฉัยตัวอ่อนหยุดโรคพันธุกรรม

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม หอมแดง

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน พ่อแม่ทะเลาะกัน เสี่ยงกระทบพัฒนาการทางสมองลูก

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZ

Page 1 of 38