ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี  กสทช.จับวิทยุชุมชนคลื่นรบกวนการบิน

ช่วงเศรษฐกิจและสังคม  “ผลไม้สด” ช่วยลดความเสี่ยงการเป็น “โรคเบาหวาน”

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย

 

 

ก.ย. 30th by 89-5MHZ

กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมประติมากรรมไทย และบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ๑ – ๔ และห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานประติมากรรมจากการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนางานศิลปะปูนปั้น อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย แบ่งการประกวด เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทการปั้นปูนสด ประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ ประเภทผลงานสำเร็จรูป แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประชาชนและระดับเยาวชน

ก.ย. 30th by 89-5MHZ

อีก 1 ความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบโมเดล Prison Complex ศูนย์การเรียนรู้ก่อนปล่อย เรือนจำผู้ต้องขังหญิงราชบุรี เรือนจำต้นแบบ โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าไปปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในโครงการกำลังใจ ซึ่งทำให้ทราบปัญหาของผู้ต้องขัง ในเรื่องการจะทำอย่างไรให้สังคมยอมรับในตัวของผู้ต้องขัง โดยชีวิตของผู้ต้องขังได้ถ่ายทอดออกมาให้กับตัวเองได้รับรู้ บางคนไม่เคยเห็นพระจันทร์ สำหรับ Prison Complex คือสถานที่เชื่อมโยงระหว่างเรือนจำกับสังคม เป็นสถานที่ฝึกการใช้ชีวิต และฝึกอาชีพของผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ เช่น สอนโยคะ, นวด, สปา, เบเกอรี่ ให้กับชุมชนที่เข้ามาใช้บริการ เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเหมือนคน ปกติ สร้างโอกาสความเป็นตัวตน ผู้ต้องขังมีเงินเก็บ สามารถนำเงินที่ได้ไปตั้งตัว โดยลักษณะของการออกแบบจะเน้นสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดผู้ที่พบเห็น “ไทยพื้นถิ่นร่วมสมัย” ทำให้กลมกลืนกับบริบทโบราณ ความแปลกใหม่ของสถาปัตยกรรมที่จะไม่เน้นเป็นเพียงตึก สร้างจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี

นายวรุตน์ วีระศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมภายใน กล่าวว่า Prison Complex ศูนย์การเรียนรู้ก่อนปล่อย การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังใกล้จะออกจากเรือนจำ เป็นการสะท้อนให้คนภายนอกได้เห็นถึงการใช้ชีวิตของผู้ต้องขัง สำหรับการออกแบบของศูนย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ส่วนที่ 1 คือ ศูนย์การเรียนรู้ ลักษณะเป็นการแสดงสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนในเรือนจำว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ส่วนที่ 2 ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขัง บริการนวดแผนไทย จุดสาธิตโยคะ ส่วนที่ 3 ลานกิจกรรม ซึ่งเมื่อญาติหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม จะมีพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้ทำกิจกรรมร่วมกับญาติ

สำหรับแนวคิดในการ Prison Complex เริ่มจากหลังคาจะเป็นแบบไทยโซ่ง ลักษณะเป็นหลังคาใหญ่ปกคลุม โดยจะเน้นในเรื่องของวัสดุต้องหาง่ายในพื้นที่ ผู้ต้องขังสามารถปรับปรุงได้ ซึ่งจะมีจุดประติมากรรมแสงเทียน เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งหมายถึงทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ภายในตัวอาคารตกแต่งด้วยการพับกระดาษโอริกามิของผู้ต้องขังหญิง ทำเป็นลวดลายต่างๆ สภาพแวดล้อมภายนอกจะใช้น้ำเป็นหลัก โดยใช้ชานระเบียงเป็นตัวเชื่อมเป็นเส้นทางเดินเข้าสู่อาคาร โดยในการออกแบบ Prison Complex ในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้เรียนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 ให้โจทย์และหัวข้อในการออกแบบ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม นำแนวคิดและจุดเด่นของแต่ละกลุ่มมาใช้

“เดีย” น.ส.สโรชา ด่านจิระมนตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เล่าว่า นำแนวคิดในเรื่องของการดำรงชีวิตของชาวราชบุรีมาใช้ ซึ่งมีชาวจีนที่อพยพเข้ามาเอามาออกแบบ “หลังคาจีน” แนวคิดได้นำมาประยุกต์ในส่วนของตัวอาคาร และในส่วนของน้ำ น้ำจะทำให้เย็น เป็นการประหยัดพลังงาน รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมา ได้ลงมือปฏิบัติจริง ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง โมเดลที่ออกแบบได้สร้างขึ้นจริง ที่สำคัญได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

“อาร์ท” นายจิรภัทร ฉิมเล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เล่าว่า อาจารย์ให้โจทย์มามีความอิสระ ส่วนของตนเองนำมาออกแบบในส่วนของลานกิจกรรม ซึ่งออกแบบด้วยการแบ่งระดับเรือน ส่วนบนเรือน ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่วนกลางเรือน เป็นร้านขายของ และส่วนล่าง ส่วนของการทำกิจกรรม ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ เป็นการช่วยเผยแพร่ของคนในเรือนจำให้กับคนภายนอกได้รู้จัก ช่วยสร้างโอกาสให้กับพวกเขาเหล่านั้น ในการออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำ

“แช่ม” นายวัชระ ใจพลแสน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เล่าว่า ถ้านึกถึงราชบุรีจะคิดถึงโอ่งต้นกำเนิดของโอ่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวราชบุรี ทำให้ชาวราชบุรีมีอาชีพที่ดีขึ้น ออกแบบหลังคาทางเดินเป็นลักษณะเตาเผาทรงประทุน ลักษณะเหมือนคล้ายเรือประทุน ชั้นของหลังคาและความโค้งทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก นอกจากโจทย์ที่อาจารย์ให้มา ภายในกลุ่มต้องช่วยกันออกหาข้อมูล สิ่งที่ออกแบบไปสามารถนำไปใช้จริง “ได้ทำจริง ได้เรียนรู้จริง”

ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่ได้ออกแบบ โมเดล Prison Complex ได้เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนึกในพระกรุณาของพระองค์ท่าน

 

ที่มา http://www.banmuang.co.th

ก.ย. 30th by 89-5MHZ

วันนี้รายงานสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมตามพื้นที่ต่าง คุยข่าวรอบสัปดาห์ กับ เดียว ธีรเดช งามเหลือ เกาะทุกประเด็นกับรายการ RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz.

YouTube Preview Image

ก.ย. 30th by 89-5MHZ

รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ อาจารย์ชัยรัตน์ หงส์ทอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของการยีตาล  ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ก.ย. 27th by 89-5MHZ


ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี รักษา “ไข้เลือดออก”แนวใหม่ใช้ใบมะละกอคั้นน้ำกินเพิ่มเกล็ดเลือด
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม น้ำผลไม้ ดื่มแบบกาก ๆ ได้ประโยชน์
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เล่น…ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

ก.ย. 27th by 89-5MHZ


ช่วงข่าวฟังสบาย “สภาพัฒน์ ชี้ เกษตร-วนศาสตร์-ศึกษา-มนุษย์ แชมป์ตกงาน ด้านสายอาชีพสดใส”
ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “กินอยู่ตามธาตุเจ้าเรือน กายสมดุลจิตสมดุล ชีวิตยืนยาว”
ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง “เต๋าแบบหมีพูห์” และ “ความสุขอัดเม็ด”

ก.ย. 27th by 89-5MHZ


ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ผู้ผลิตน้ำมันทางเลือกใหม่ของสหรัฐใช้สาหร่ายเป็นวัตถุดิบและได้ทดลองจำหน่ายแล้วที่ซานฟรานซิสโก
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม แนะออกกำลังกายแบบสะสม
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ครีมผิวขาวก่อมะเร็ง วัยรุ่นเสี่ยงเสียโฉม

 

 

ก.ย. 27th by 89-5MHZ

อัพ iOS 7 แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง? อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

 

ก.ย. 27th by 89-5MHZ

วันนี้ ตอบคำถามจากผู้ฟังทางบ้าน หลายชายอายุ 11ขวบ อยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศ ของดู ขอจับ จะมีวิธีสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างไร คุณหมออธิบายเรื่องเพศศึกษาที่ควรรู้ บทบาทของการเป็นผู้ชาย และการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น ครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz

YouTube Preview Image

ก.ย. 25th by 89-5MHZ

Page 1 of 38