ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ผักชีไทยช่วยกรองสารโลหะหนักออกจากน้ำได้

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม ผ่อนคลายสายตา แก้ปัญหาตาแห้ง

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เด็กจีน 3 ขวบ สายตาสั้น เพราะแม่ปล่อยเล่น ‘แทบเล็ต

 

 

ต.ค. 31st by 89-5MHZ

ลืมไปก่อน iPhone 5s มาจัดเต็มตากับ iPhone 6 จอ 5นิ้วดีไหม อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZ


เริ่มรายการด้วย ตอบคำถามจากผู้ฟังทางบ้าน ลูกสาวอายุ 13 ขวบ เหมือนจะชอบผู้หญิงด้วยกันจะคุยกับลูกอย่างไรดี และเด็กผอมอยากอ้วนบ้างต้องทำอย่างไร ทุกปัญหาด้านสุภาพเด็ก วัยรุ่น ครอบครัวมีคำตอบ กับ รายการ Sweet Clinic เปิดคลินิกสุภาพ กับ พญ.วราพร พันธุมโกมล และ ดีเจ คุณาพร คุณาพรธรรม ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ทาง FM 89.5 MHz
YouTube Preview Image

ต.ค. 30th by 89-5MHZ

รายละเอียดการส่งภาพถ่าย โครงการเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 กับหัวข้อ “กอดพ่ออุ่นที่สุดในโลก” ชิงเงินรางวัลกว่า 3,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
ประเภทของรางวัล
รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล    1,500 บาท    พร้อมโล่และวุฒิบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล    1,000 บาท    พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล    500 บาท    พร้อมวุฒิบัตร
กฎ-กติกา ในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี-ขาวดํา ขนาดภาพ 10×12 นิ้ว บวกลบได้ด้านละ 2 นิ้ว ติดชื่อ
ภาพ ชื่อสถานที่ในการถ่ายภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งภาพถ่ายเข้า
ประกวด
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จํากัดจํานวนภาพ
3. คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏบนภาพอัดขยายเท่านั้น
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดห้ามตกแต่ง ตัดต่อ และซ้อนภาพ
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองหรือผู้อื่นถ่ายให้ก็ได้ และไม่เคยได้รับรางวัลจาก โครงการประกวดใด ๆ มาก่อน
6.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะไม่ส่งคืน   และถือเป็นทรัพย์สินลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน สามารถคัดเลือกนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์-เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้จัดไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทําของผู้เข้าประกวดจากการละเมิดสิทธิ์และสิทธิของผู้หนึ่งผู้ใด
8.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ทุกประการ  และผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสําหรับผู้ที่กรอกข้อมูลที่เป็นจริงและทําตามกฎ-กติกาเท่านั้น
การส่งผลงาน
ส่งผลงานโดยระบุชื่อ อายุ   ที่อยู่ สถาบันการศึกษา สถานที่ทํางาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติ ดต่ อได้ สะดวกด้านหลังภาพถ่าย สามารถส่งภาพถ่ายได้ที่  อาคาร  1 4 ชั้น  2 สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผลการตัดสิน
–    คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
–    ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
หมายเหตุ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.043-338869-70, 088-5576793   นางสาวพิมพ์พร   ผิวใส   ผู้ประสานงาน

 

ที่มา http://www.eng.rmuti.ac.th/home/

ต.ค. 30th by 89-5MHZ


ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี มะกันเผยผลการศึกษาวินาทีเฉียดตาย
ช่วงเศรษฐกิจและสังคม เช็คสมาร์ทโฟนบ่อย ความเครียดยิ่งเพิ่มขึ้น
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน สธ.ชี้เด็กไทยยุคนี้เสี่ยงติดเกมสูงแนะให้รีบบำบัด

 

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZ


มทร.ธัญบุรี ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ สภามหา’ลัยส้มหล่นด้วยในฐานะทำดี และมทร.ธัญบุรีเล็งเปิด ป.ตรีต่อเนื่องรับเด็ก ปวส.เรียน และช่วงสวยใสไร้ปัญหา เรื่อง โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดย นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร กรรมการบริหารสมาคม ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย รายการ RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZ


ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี คำทำนายนักวิทยาศาสตร์ “โลก”กำลังวิวัฒน์สู่ความตาย!
ช่วงเศรษฐกิจและสังคม สัมพันธ์แม่กับลูกสาวในอังกฤษ”อบอุ่น”เกินคาด
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ครูมทร.ธัญบุรีฝังตัวในโรงงาน

 

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงแวดวงการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ เล็งผลิตบัณฑิตจัดทำหลักสูตรอาหารและอุสาหกรรมที่มีคุณภาพสู่อาเซียน และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ไอเดียล้ำประดิษฐ์เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป บริโภคน้ำตาลมากฉลาดน้อยจริงหรือ

 

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี  “ทวิตเตอร์” แซง “เฟซบุ๊ก” เครือข่ายสังคมขวัญใจวัยรุ่นมะกัน

ช่วงเศรษฐกิจและสังคม  กสท.แจกใบอนุญาตโครงข่าย (MUX) ช่อง5เพิ่มอีก1ใบ

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ชงรัฐปรับค่าจ้างไกด์มาตรฐาน

 

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZ

เปิดรายการด้วย พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระสังฆราช” ประโยชน์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และกสิกรไทยคาดสัปดาห์หน้าเงินบาทอยู่ในกรอบ 30.90-31.20 บาทต่อดอลลาร์ คุยข่าวรอบสัปดาห์ กับ เดียว ธีรเดช งามเหลือ และ ออย อริศรา อัฉริยะศิลป์ เกาะทุกประเด็นกับรายการ RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz.

ต.ค. 30th by 89-5MHZ

Page 1 of 38