ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ไทยคม จ่อส่งดาวเทียมไทยคม 6 รับปีใหม่57

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม อินโดนีเซียคาดโทษจำคุกผู้ให้เงินขอทาน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เด็กยิ่งซน ยิ่งฉลาด

ธ.ค. 30th by 89-5MHZ

วันนี้เริ่มรายการด้วยประสบการณ์การเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557 คุยข่าวรอบสัปดาห์ กับ เดียว ธีรเดช งามเหลือ เกาะทุกประเด็นกับรายการ RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

ธ.ค. 30th by 89-5MHZ


คำอวยพร คือ อีกสิ่งที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ สื่อที่จะถ่ายทอดคำอวยพรได้ดี และเป็นที่นิยมนั่นคือ ส.ค.ส. แต่ด้วยการข้อจำกัดหลายๆ อย่าง เช่น ความรวดเร็วในการส่งต่อ ทำให้ ส.ค.ส.ไม่เป็นนิยมในปัจจุบัน จึงเกิดทางเลือกใหม่ นั่นคือ E-card หรือ Electronic Card บัตรอวยพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอวยพรและส่งต่อความสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้จัดทำ “Greeting E-Card Rmutt” ขึ้นมา

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่าว่า “Greeting E-Card Rmutt” ระบบการส่ง e-card เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป ส่งการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ อวยพรในเทศกาลต่างๆ ให้แก่บุคคลที่นับถือ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนๆ รูปแบบของ E-Card นำภาพบัว 9 ชนิดซึ่งเป็นทั้งสายพันธุ์บัวไทยและต่างประเทศในพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นสายพันธุ์บัวที่หาดูได้ยาก ประกอบด้วย บัวลูกผสม บัวนางกวัก บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวสายเขตหนาว (บัวฝรั่ง) บัวสายบานกลางวัน บัวสายบานกลางวัน (ติดขั้วใบ) บัววรรณวิสาข์ บัวขาวมงคล บัวฉลองขวัญ โดยมีข้อความอวยพรต่างๆ ให้เลือก และยังสามารถพิมพ์อวยพรเองได้ นอกจากที่จะส่งผ่านทาง E-mail ได้แล้ว ยังสามารถแชร์ผ่านระบบ Social Network เช่น Facebook, Twitter, Instagram ได้อีกด้วย

Greeting E-Card Rmutt เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจ การส่ง e-card คือประหยัด สะดวก รวดเร็ว สามารถบรรจุได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง และส่งเสริมการลดใช้กระดาษ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของอินเตอร์เน็ต จะส่ง E-Card ต้องใช้อินเตอร์เน็ต หรือถ้าไฟล์ภาพใหญ่มากจะลำบากในการส่ง และในการส่ง E-Card อาจทำให้เกิดช่องว่างทางความรู้สึกระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เนื่องจากผู้ส่งและผู้รับไม่ได้เจอหน้า พูดคุย ดังนั้นผู้ส่งควรคำนึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสม ของผู้รับ

e-card สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการ สามารถเข้าไปใช้บริการ E-Card ได้ที่ http://www.ecard.rmutt.ac.th เข้าใช้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยปัจจุบัน “Greeting E-Card Rmutt” ได้ผลิต E-Card สำหรับส่งอวยพรเทศกาลปีใหม่ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาและดำเนินการเพิ่มเทศกาลต่างๆ ต่อไป

ที่มา http://www.banmuang.co.th

ธ.ค. 27th by 89-5MHZ


รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ อาจารย์เมธี พิกุลทอง อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประพันธ์เพลง เอกลักษณ์ ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ธ.ค. 27th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี   มจธ.คิดค้นถุงบรรจุข้าวอินทรีย์ ‘แผ่นฟิล์มปลอดสาร’กันตัวมอด

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม  “กะทิ” ไม่ใช่ผู้ร้าย

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน  วันปีใหม่ ประวัติวันปีใหม่กลอนการ์ด และคําอวยพรวันปีใหม่

 

 

ธ.ค. 27th by 89-5MHZ


ช่วงข่าวฟังสบาย “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2557 ร่วมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ หลังพบสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นทุกปี”
ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “อาหารกึ่งสำเร็จรูป เลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัย”
ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง “ความสุขโดยสังเกต” และ “โตเกียวทาวเวอร์ แม่กับผม และพ่อในบางครั้งคราว”

 

 

ธ.ค. 26th by 89-5MHZ

iOS 7.1 จะให้อัพเดตมีนาคม 2557 ป้องกันเจลเบรค ! และนักวิจัยอิสราเอลพบช่องโหว่ความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม Knox ของซัมซุง อัพเดทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลากหลายปัญหาคอมพิวเตอร์ที่นี่มีคำตอบ กับรายการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ทุกวันพุธ เวลา 19.30-20.00น. FM 89.5 MHz

 

ธ.ค. 26th by 89-5MHZ

ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี  นักวิทยาศาสตร์ออสซี่ผุด “ปากกาสร้างเนื้อเยื่อ”

ช่วงเศรษฐกิจและสังคม  10 ประโยชน์ของไข่ไก่น่ารู้

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก

 

 

ธ.ค. 26th by 89-5MHZ

รายงาน ข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แจ้งว่า สืบเนื่องจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดและให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ โดยให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการ ศึกษา และสามารถเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน นั้น เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันการพลศึกษา จึงจัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ?การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา? ขึ้น ในวันที่ 12 ก.พ. 2557 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

รายงานข่าวระบุว่า แนวปฏิบัติที่ดี ที่มทร. เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด ครอบคลุม 4 พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน การบูรณาการการวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน การบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน และการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

 

 

ที่มา http://www.khaosod.co.th

ธ.ค. 26th by 89-5MHZ

“ก้าว 1 รอยเท้า 1 ตัวอักษร ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ได้ย่างก้าวไป เปรียบเสมือนอักษร ที่ถูกบันทึกจนกลายเป็นบรรทัดและหากเราลองมองย้อนไปในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวอักษรที่ถูกร้อยเรียงขึ้นจากย่างก้าว คงมากเท่ากับตัวหนังสือหลายร้อยเล่ม ซึ่งในแต่ละบรรทัดแต่ละตัวอักษร จะประกอบไปด้วยพระราชกรณียกิจมากมาย ที่ท่านได้ทำไว้เพื่อคนไทย ดังนั้นสวนบันทึกรอยเท้าของเราจึงสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านใน แต่ละก้าวถ่ายทอดผ่านพรรณไม้ที่พระองค์ ได้ทรงพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่คนไทยเราตามแนวคิดที่ว่า Tread of story บันทึกรอยเท้า” แนวคิดในการจัดสวนแนวดิ่ง ของทีมบันทึกรอยเท้า นำทีมโดยอาจารย์พิศาล ตันสิน “นัช” นางสาวนัชพร ไหลตวงธนา “แคร์” นางสาวเดือนฉาย หน่ายคอน “ปุ้ย” นางสาวกุลธรา มหาวงษ์ “แจ็ค” นายตรัณย์ เชื้อมุข และ “แมน” นายชวลิต อ่อนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทีมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รางวัลชนะเลิศการประกวดจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ระดับอุดมศึกษา ในงาน “ฟิวเจอร์พาร์ค สานต่องานพ่อสร้าง” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

UploadImage

สมาชิกทั้ง 5 เล่าว่า ในการจัดสวนเป็นการจัดสวนแนวดิ่ง ลักษณะเป็นเสา สูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร 40 เซนติเมตร โครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ด้าน บนไม้อัด ภายใต้หัวข้อในการประกวด “หนังสือในสวนของพ่อ” ในการออกแบบสวนอยากให้ผู้ที่เข้ามาใช้สามารถใช้งานได้จริง พักผ่อนได้เต็มที่ โดยออกแบบเป็นมุมอ่านหนังสือ โดยมีชั้นวางหนังสือซ่อนอยู่ มีป้ายชื่อต้นไม้ ติดบนต้นไม้ ใช้พรรณไม้ที่สามารถอยู่ในร่มและดูแลง่ายไม่เน้นไม้ใหญ่ เน้นสีสันที่หลากหลาย เช่น สีขาว ของหญ้าน้ำพุ สีชมพูและสีแดง ของสับปะรดสี สีม่วง ของผักกาดปูเล่ สีฟ้า ของกนกนารี ประดับด้วยเคราฤาษี เพื่อให้เข้ากับมุมสวนที่มีสีสันของพรรณไม้ ประดับให้มีมิติและจัดวางองค์ประกอบ บางส่วนเป็นพรรณไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนและพรรณไม้อื่นๆ อาทิเช่น เฟิรน์ประเภทต่างๆ มันเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนด้านหน้าที่ยื่นออกมาจากสวน เป็นพื้นทางเดินบล็อกสามเหลี่ยมปูด้วยกรวดแม่น้ำสลับกับหญ้ามาเลเซีย ด้านข้างมีบ่อปลาที่มีน้ำไหลมาจากด้านบนเพิ่มองค์ประกอบความสวยงามด้านหญ้า แฝกเป็น Foreground อยู่ด้านหน้าสวน

UploadImage

“กว่า 4 ปีที่พวกเราเรียนสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้เรียนรู้กับต้นไม้ชนิดต่างๆ ขอแนะนำสำหรับคนที่รักต้นไม้ ในการเลือกซื้อต้นไม้ ควรเลือกต้นไม้ที่เหมาะสม รักต้นไม้จริงๆ ซื้อมาแล้วต้องดูแลรักษาได้ เพราะ ถ้าซื้อมาแล้ว ไม่มีเวลาดูแล ไม่ควรจะซื้อมา ต้นไม้ทุกต้นเป็นสิ่งมีชีวิต” ใครที่สนใจในการจัดสวน เริ่มต้นจากมุมเล็กๆ ของบ้าน ถ้าบริเวณบ้านมีต้นไม้ อากาศจะสดชื่น สมาชิกทั้ง 5 กล่าวทิ้งท้าย สำหรับผู้ที่สนใจต้องการจัดสวน หรือชื่นชอบสไตล์ในการจัดสวนของน้องๆ สามารถติดต่อได้ที่ทางร้านละมุน โทร.089-9284824

ธ.ค. 26th by 89-5MHZ

Page 1 of 38