รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กับ โครงการพัฒนานักการศึกษา โดยมูลนิธิเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์มีทุนที่จะพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง รายการ RMUT SOCIETY ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz

ก.ย. 28th by 89-5MHZLeave a Reply