นายทรงยศ ข้องชัยภูมิ น.ส.สุนิสา กันทุกข์ และนายศิริพงษ์ ลิกขชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                           ราชมงคลธัญบุรี  ร่วมกันประดิษฐ์รถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน  ที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือน้ำมัน  อาศัยแต่แรงงานคนเท่านั้นเป็นเครื่องต้นกำลัง

โดยเจ้าของผลงานเปิดเผยว่า โดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่นแรงของมนุษย์  เครื่องต้นกำลังมักจะใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าความสะดวกสบายเหล่านั้นต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจากแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบกับความต้องการที่จะประดิษฐ์ เครื่องมือสำหรับช่วยทุ่นแรง ที่ไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน จึงคิดประดิษฐ์  รถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงานขึ้น

ทั้งนี้ส่วนประกอบหลักๆของรถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย เฟืองขับ ชุดหัวเกี่ยว  ตัวลำเลียง และตัวเก็บใบไม้  ซึ่งหลักการทำงานเริ่มจาก เมื่อทำการเข็นรถ ล้อหลังของเครื่องจะมีเฟืองขับเฟืองตัวหน้าให้แกนหัวเกี่ยวหมุน เพื่อเกี่ยวเอาใบไม้ขึ้นมาที่ตัวลำเลียง แล้วไปเก็บไว้ในถุงเก็บที่อยู่ด้านหลังตัวรถ

ซึ่งจากการทดสอบพบว่า เครื่องสามารถเก็บใบไม้ได้ดีที่สุดที่ปริมาณใบไม้ เฉลี่ย 59 กิโลกรัม/ไร่  โดยใช้แรงงานคนเพียงคนเดียว เวลาทำงานที่ดีที่สุดคือ 3.9 ชั่วโมง/ไร่ อัตราการทำงาน 14.62 กิโลกรัม/ไร่/ชม. ซึ่งนับว่าประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน  สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์    0-2549-3580  ในวันและเวลาราชการ

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

มิ.ย. 03rd by 89-5MHZLeave a Reply