ช่วงแวดวงการศึกษา 9 มทร.ลงนาม สถาบันนันยาง สิงคโปร์ รับทุนมูลนิธิเทมาเส็ก พัฒนาอาจารย์เทคนิคศึกษา   มทร.พระนคร ตั้งศูนย์ระวังภัยพิบัติ  ค่ะ และข่าวจาก  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จับมือ มทร.ศรีวิชัย สงขลา อบรมอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา รุ่น 2

ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบทุนระดับปริญญาโททางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เลิก 4 นิสัย ที่ทำให้แก่ก่อนวัย

ต.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply