อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovative Craft Award          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา สายมา อาจารย์สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเครื่องจักรสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ วิไล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเครื่องปั้นดินเผา จากโครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovative Craft Award
ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ จากทั่วโลก โดยมีแนวคิดริเริ่ม “โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovative Craft Award” หวังมุ่งพัฒนาศักยภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ขยายตลาดงานหัตถกรรม ตลอดจนพัฒนางานช่างฝีมือของคนไทยสู่ระดับสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อประกาศศักยภาพของช่างฝีมือ นักออกแบบ นักคิดนักสร้างสรรค์ไทย
โดยมีพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovative Craft Award” ในงาน BIG& BIH October 2012 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้รับเกียรติจาก นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) ประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ

ที่มา http://www.rmutl.ac.th

ต.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply