ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยถึง ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ว่า สืบเนื่องมาจากการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ตนได้ศึกษาและ ประดิษฐ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้เล็งเห็นนวัตกรรมสำหรับผู้พิการเหล่านี้ว่าหากได้รับการร่วมมือและได้รับ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะสามารถตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือ ผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในครั้ง นี้และเป็นโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยงานดังกล่าวนี้มี ตนและ ผศ.ดร. เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในด้านงานประดิษฐ์คิดค้นและวิจัย ภายใต้การ ดูแลและให้คำชี้แนะทางการแพทย์จากทีมแพทย์ และวิจัยร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า

พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล หัวหน้าสำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า เนื่องจาก ข้าราชการทหารที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ที่ยังมี ความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ หรือท้องที่อื่นๆ เมื่อได้รับบาดเจ็บและอาจถึงกลายเป็นผู้พิการยังมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ และตอบสนองต่อความพิการของร่างกายแต่ละคนที่แตกแต่งกันออกไปไม่เต็มที่และ เพียงพอ  ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมมือเพื่อวิจัยและคิดประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับผู้พิการแล้ว ความมุ่งหวังต่อไปก็คือการประดิษฐ์อุปกรณ์ ที่ตอบสนองต่อความพิการอย่างหลากหลายและตรงตามความต้องการ เพราะผู้พิการแต่ละคนไม่ได้พิการเหมือนกันหมดทุกราย บางคนอาจจะพิการแขน บางคนอาจพิการที่ขา บางคนพิการแค่ท่อนล่าง เดินไม่ได้ ในขณะที่บางคนพิการตั้งแต่คอลงไปเลยก็มี ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่เหมาะกับความพิการของผู้ป่วยแต่ละคนย่อม จะสนองความต้องการได้อย่างเต็มรูปแบบและประสิทธิภาพมากกว่า

 

ที่มา http://www.naewna.com/local/35459

ธ.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply