การเปิดเสรีทางเศรฐกิจอา เซียนหรือ AEC จะมีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหน แรงงานฝีมือจะหลั่งใหลเข้ามาจากต่างประเทศหรือใหลออกกันแน่ ทิศทางของแรงงานในอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร โรงงานอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้างที่มีโอกาสจะย้ายไปตั้งฐานการผลิตในประเทศ เพื่อนบ้าน และที่สำคัญภาคอุตสาหกรรมของไทยจะต้องเตรียมรับมือกับ AEC กันอย่างไร

พบคำตอบเหล่านี้ได้ในงานสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพคนอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่ AEC ” วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งานสัมมนาดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท โรแบร์แอนด์เอสโซซิเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นงานสัมมนาที่จะเข้ามาสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับต่อผลกระทบและวิธีการเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปิดเสรี AEC โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนลพัฒนาบุคลากรในองค์กร

โดยในงานสัมมนานี้ได้แบ่งออกเป็นสอนส่วน ส่วนแรก ท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษจาก ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่ออุตสาหกรรมไทยและมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อการรับมือ”

และส่วนที่สอง เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาคนอุตสาหกรรมรับ AEC” จากผู้เชื่ยวชาญทั้งจากสายวิชาการและภาคธุรกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อังกฤษตรางู(แอล.พี.) จํากัด ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.พอล โรแบร์ ประธานกรรมการ บริษัทโรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จํากัด และ คุณอุดมเดช คงทวีเลิศ Chief Executive for Thailand บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่คุณภัทรวดี ภู่โต๊ะยา โทรศัทพ์ 0-2661-8952 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ http://goo.gl/vs1bv

 

ที่มา http://www.newswit.com/gen/2012-12-28/dff740b6b073e23475ef1ff203bf3766/

ธ.ค. 29th by 89-5MHZ



Leave a Reply