รองศาสตราจารย์ ดร.จินันทนา จอมดวง นักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง ได้ทดลองผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าไวเรนส์ ซึ่งมีประโยชน์ช่วยทำลายเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในต้นพืช

สำหรับวิธีการผลิตเชื้อราดังกล่าว จะเน้นให้เกษตรกรทำตามได้ง่าย โดยใช้วัสดุเลี้ยงเชื้อเป็นข้าวฟ่าง นำมาต้มให้สุก ตักขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้ำ บรรจุใส่ถุงพลาสติกร้อนไว้ ถุงละ 300 กรัม ทิ้งไว้จนข้าวฟ่างเย็น จึงนำหัวเชื้อมาเขี่ยใส่ลงไป มัดปากถุง และใช้เข็มเจาะรูบริเวณที่มัด แล้วนำไปวางบ่มไว้ในที่ร่มหรืออุณหภูมิห้องปกติ ประมาณ 7 ถึง 10 วัน จะเห็นสปอร์ของเชื้อราเจริญขึ้นเต็มถุง ก็นำมาใช้ได้  หากยังไม่ใช้ ให้นำไปผึ่งลมให้แห้งสนิทประมาณ 5 วัน ก็จะเก็บเชื้อได้นาน 4 ถึง 6 เดือน แต่ถ้าเก็บไว้ในช่องเก็บผักในตู้เย็น จะเก็บได้นานขึ้นเป็นปี

ส่วนวิธีการใช้ ให้ผสมกับวัสดุเพาะต้นกล้าพืชผัก ในอัตราส่วนเชื้อรา 2 ช้อนแกง ผสมกับดิน 1 กิโลกรัม ในถาดเพาะ วิธีนี้ต้นกล้าพืชจะปลอดจากเชื้อรา สาเหตุของโรคระบาดต่างๆ นอกจากนี้ ยังทดลองหยอดในหลุมปลูกพริกครึ่งช้อนชา เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาปลูก พบว่าต้นพริกไม่มีปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า

ขณะนี้กำลังเร่งถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรนำไปทำตาม โดยใช้ได้ใน พริก มะเขือเทศ และแตงโม ลดความเสียหายที่เกิดจากโรครากเน่าโคนเน่า ช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี ทำให้ผลผลิตคุณภาพดี และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

ที่มา http://news.ch7.com

ธ.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply