ช่วงแวดวงการศึกษา การเคหะแห่งชาติ  ดึง 9 สถาบันการศึกษาวิชาชีพด้านช่าง ร่วมพัฒนาชุมชน  มทร.ธัญบุรี ให้ทุนเพชรบัวสวรรค์ หวังกระตุ้นนักศึกษาตั้งใจเรียน ค่ะ และ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  เพาะ-ขยาย พันธุ์ปลาพื้นบ้านของจังหวัดเพื่อการอนุรักษ์

ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาเอมสตาร์ประจำปี 2556  ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน

ช่วงสาระความรู้ทั่วไป บริโภคมะม่วงได้ประโยชน์ล้นเหลือ

 

ก.พ. 26th by 89-5MHZLeave a Reply