ธัญบุรีให้ทุนเพชรบัวสวรรค์และมทร.ศรีวิชัยรีไซเคิลเศษโลหะ คว้ารางวัลผลงานเด่นสภาวิจัยปี 56 ปิดท้ายด้วยช่วงสวยใสไร้ปัญหา เรื่อง  การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม โดย ผศ.นพ. รัฐพล ตวงทอง  หัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ก.พ. 27th by 89-5MHZLeave a Reply