นับถอยหลังวันหย่อนบัตรเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม ใกล้เข้ามาทุกที กับความหวังของประชาชน ว่าจะเกิดจุดเปลี่ยนอย่างไรกับประเทศไทย ที่ทุกคนต่างรอดูรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารและพัฒนาประเทศ พลังเสียงสำคัญที่ขาดไม่ได้ และน่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อบ้านเมือง คือ พลังของวัยรุ่น จากเดิมที่สังคมมองว่าวัยรุ่นไม่ให้ความสนใจในเรื่องของการเมืองมาวันนี้ความคิดเห็นของคนเหล่านั้นหมดยุคสมัยไปแล้ว เพราะวัยรุ่นหรือพลังนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องการและพร้อมใช้สิทธิการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างมีค่า โดยมีความคิดเห็นกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงกันอย่างหลากหลาย

นายสิทธิพงศ์ สุวรรณัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า การเลือกตั้งที่จะถึงเป็นการสรรหาผู้ที่เหมาะสม สำหรับนายกฯ ในอุดมคติต้องเข้ามาดูแลเรื่องของปากท้องคนในชาติอยากให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศ

น.ส.ธนพร ภู่นพคุณดีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า ปีแรกที่ได้มีโอกาสเลือกตั้งผู้นำประเทศ การเมืองทุกวันนี้วุ่นวาย ทะเลาะตอบโต้กันไปมาอยากให้ทุกฝ่ายทุกพรรคการเมืองหันหน้ามาพูดจากันดีๆ มองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก การเลือกตั้งที่จะถึงอยากให้วัยรุ่นลุกขึ้นมาแสดงพลังในการใช้สิทธิ์ของตนเอง

นายนพพล สมรูป นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่าดีใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศ โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ปัจจุบันประเด็นการเมืองเป็นสิ่งที่อ่อนไหว คนในสังคมให้ความสนใจ เราจะแก้ปัญหารอยร้าวได้อย่างไร วัยรุ่นบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายการเมือง แต่ 1 เสียงของพวกเราจะส่งผลต่อใครหลายๆ คน ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ลองปฏิเสธความเบื่อหน่ายมองถึงประโยชน์ส่วนรวม

น.ส.ระพีพรรณสุนทราญน้องใหม่จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตื่นเต้นและดีใจที่ 1 เสียงจะได้ใช้ในครั้งนี้ มองว่านายกฯ คนใหม่จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ต้องเข้ามาแก้ปัญหาอาชญากรรม และที่สำคัญ คือ การสร้างความสามัคคีของคนภายในประเทศ อย่าปล่อยโอกาสของการใช้สิทธิ์ ดีกว่าปล่อยสิทธิ์ไปเปล่าประโยชน์

ประเทศไทยเป็นของเราอย่าให้ 1 คะแนนที่แลกมากับการซื้อเสียง ทำให้ประเทศเกิดปัญหา เหล่านี้คือพลังของนักศึกษาตัวจริงที่ต้องการแสดงถึงสิทธิ์ที่พวกเขาควรที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อสังคม ถึงเวลาที่ต้องร่วมกันรณรงค์อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนว่าการเลือกตั้งคือหน้าที่ของคนในสังคมที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ควรทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ไม่ว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารและพัฒนาประเทศจะเป็นเช่นไร 1 สิทธิ์ 1 เสียงของทุกคนมีความหมายอย่างยิ่ง

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

มิ.ย. 23rd by 89-5MHZLeave a Reply