ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยสัมภาษณ์ นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน รายการ RMUT SOCIETY ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

มิ.ย. 25th by 89-5MHZLeave a Reply