ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี วินิจฉัยตัวอ่อนหยุดโรคพันธุกรรม

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม หอมแดง

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน พ่อแม่ทะเลาะกัน เสี่ยงกระทบพัฒนาการทางสมองลูก

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply