รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่อง “การฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยเทคนิคทางชีวภาพ หัวเชื้อราอัดเม็ด” และ “การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด” ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply