คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมซ่อมประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก
วันที่ 16-17พฤษภาคม 2556 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

รายละเอียดโครงการ

 

ที่มา http://www.rmutsb.ac.th

เม.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply