มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับนักศึกษากลุ่มพิเศษ 13 คน ที่มีความบกพร่องทางเสียงและการรับฟัง เข้าเรียนระดับปริญญาตรี ร่วมกับนักศึกษาปกติ ประเดิมร่วมกิจกรรมแรกเข้าค่ายปฐมนิเทศแนวใหม่ ฝึกการทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดเผยว่า ในการรับนักศึกษาใหม่เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ ที่มีความบกพร่องทางเสียงและการรับฟัง หรือ “หูหนวก-เป็นใบ้” เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 13 คน โดยส่วนใหญ่จะเรียนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีนโยบายเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความพิการทางเสียงและการรับฟังเข้ามาศึกษาร่วมกับเด็ก ปกติของมหาวิทยาลัยมาหลายปีแล้ว ที่ผ่านๆ มา จะมีเข้ามาเรียนปีละ 1-2 คน ในปีที่แล้วมีนักศึกษากลุ่มพิเศษเข้าสอบผ่านเข้ามาเรียน 6 คน แต่ในปีนี้มีนักศึกษาพิเศษกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่าหนึ่งเท่า ตัว และนับตั้งแต่ที่เปิดรับกลุ่มเด็กพิเศษดังกล่าว มหาวิทยาลัยก็ได้รับมือโดยการเริ่มส่ง คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องไปเรียนภาษามือ เพื่อให้คณาจารย์สามารถสื่อสารและถ่ายทอด ทักษะความความรู้ให้กับนักศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไป ทั้งเรื่องการเรียนการสอนที่ต้องเรียนห้องเดียวกัน ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเหมือนๆ กัน และนักศึกษาพิเศษยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างนักศึกษาและที่สำคัญไม่ต้องการให้ นักศึกษาพิเศษรู้สึกว่า ตัวเองแตกต่างจากคนปกติทั่วไป เพื่อปูทางไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้เติบโตและก้าวเข้า สู่ชีวิตการทำงาน”

ดร.สาธิต กล่าวอีกว่าทาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศแนวใหม่ ซึ่งเป็นการนำเอายุทธศาสตร์ของการสร้างทีม หรือ Team building เข้ามาใช้ละลายพฤติกรรมนักศึกษาและสร้างความผูกพัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างสาขา ต่างคณะก็ตาม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้นใหม่จากเดิมที่เคยจัด ประชุมนักศึกษาในห้องประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อป้อนเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนไปสู่การปฐมนิเทศรูปแบบใหม่ โดยนำนักศึกษาเข้าใหม่จากทุกสาขา และทุกคณะมาคละรวมกันแล้วจัดออกเป็นกลุ่ม แล้วนำไปเข้าค่ายทำกิจกรรมภาคสนามในรูปแบบการสร้างทีมเวิร์ค เป็นเวลาสองวันกับหนึ่งคืน โดยกิจกรรมทั้งหมดจะเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีระเบียบวินัย โดยไม่แบ่งแยกว่าเพื่อนในทีมนั้นเรียนสาขา หรือคณะใด

“หัวใจสำคัญของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ นี้คือ การที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้กิจกรรมปฐมนิเทศดังกล่าวเป็นกิจกรรมแรกของนัก ศึกษาใหม่ทุกคน ก่อนที่จะได้มีโอกาสไปพบกับเพื่อนส่วนใหญ่ในสาขาหรือคณะที่ตนเองเลือกเรียน และก่อนที่จะได้ทำการรู้จักรุ่นพี่ หรือกระทั่งอาจารย์ประจำในสาขาวิชาของตนเอง ดังนั้นประสบการณ์แรกของนักศึกษาใหม่ทุกคนก็คือความผูกพันระหว่างเพื่อนที่ ผ่านการเข้าค่ายด้วย ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไม่เคยมีการทะเลาะวิวาท หรือเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงขึ้นในกลุ่มนักศึกษาเลย เพราะถึงแม้ว่านักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนจะต้องแยกย้ายไปเรียนตามสาขาที่เลือก เรียนได้พบเพื่อนใหม่ที่เรียนสาขาเดียวกัน ได้พบรุ่นพี่ แต่ความผูกพันกับเพื่อนต่างสาขาเมื่อครั้งที่เข้าค่ายด้วยกันก็ยังคงอยู่ ซึ่งคนเราเมื่อได้รู้จักกันได้เป็นกันมาก่อน ย่อมง่ายต่อการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อื่นๆ ร่วมกัน” อธิการบดี กล่าว

ในส่วนของมุมมองนักศึกษาพิเศษต่อการเรียน มหาวิทยาลัยและกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศแนวใหม่นั้น น.ส.เจดิษฐา ทองบริสุทธิ์ หรือน้องเจบี๊ หนึ่งในนักศึกษาพิเศษ เล่าว่า ตนเองเข้ามาเรียนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาเสื้อผ้าและแฟชั่น เรียนจบมาจากโรงเรียนมหาไถ่ ในส่วนตัวแล้วรู้สึกมีความสุขและดีใจมากที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีเป้าหมายว่าเมื่อเรียนจบจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ช่วยธุรกิจของทางบ้าน

น.ส.สุกัญญา บุญเกื้อ หรือ น้องบี กล่าว ว่าตนเองจบการศึกษามาจาก โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ เข้ามาเรียนใน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น การที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศแนวใหม่ร่วมกับเพื่อนๆ อีกจำนวนมากครั้งนี้ ตนเองสนุกมาก ได้สอนเพื่อนใหม่ได้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารระหว่างกัน

นายวีรวิทย์ เกิดทอง หรือน้องเต้ เป็นนักศึกษาพิเศษ ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น เล่าว่า ตนเองเรียนจบมาจากโรงเรียนโสตศึกษานครปฐม มีความตั้งใจมากที่จะมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอน แต่เมื่อเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็พบว่ามีครูล่ามช่วยสอน และที่สำคัญตนเองก็ได้สอนภาษามือให้เพื่อนๆ อีกด้วย ทำให้สามารถคุยกับเพื่อนได้ เพื่อนใหม่ๆ ที่พบจากการปฐมนิเทศเราสามารถคุยกันรู้เรื่องและคุยได้สนุกมาก

 

ที่มา http://www.banmuang.co.th

พ.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply