นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม และตลาดราชมงคล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังรับฟังบรรยายสรุปความคืบโครงการจัดตั้ง ศูนย์ การเรียนรู้ฯ ว่า เป็นโครงการที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น ประโยชน์ สามารถเติมเต็มให้ชุมชนสังคมได้ครบวงจร นอกจากนักเรียนนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแสดงผลงานแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการตลาดแก่เกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย และเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ที่สำคัญจะเป็นสถานที่รวบรวมสินค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด ใกล้เคียงมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ในเบื้องต้นใช้งบประมาณการก่อสร้างอาคารจำนวน ๑๐ ล้านบาท และจะส่งเสริมให้ส่วนราชการอื่นและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันสนับสนุนให้ศูนย์ แห่งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม และตลาดราชมงคล มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งแสดงผลงานต่างๆของอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมในเขตภาคกลางตอนบนอีกด้วย

 

ที่มา  http://www.moe.go.th

ก.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply