นักศึกษา มทร.ธัญบุรีศึกษาแบคทีเรียที่ใช้ในการดองผักกาด สร้างโนฮาวน์สำหรับต่อยอดเชิงพาณิชย์ และช่วงสวยใสไร้ปัญหา เรื่อง แผลเป็นคีลอยด์ โดย นพ.ยิ่งยศ สันติธนานนท์ ศัลยแพทย์ตกแต่ ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รายการ RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

 

ก.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply