26 ก.ค. 2011

รายการหมุนตามเวลา
ดำเนินรายการโดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท / อาจารย์นิศากร ไพบูลย์สิน
ออกอากาศ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น.
รูปแบบรายการ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วงหมุนตามเทคโนโลยี ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจสังคม และช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน แต่ละช่วงมีการเปิดเพลงคั่นรายการ

รับฟังรายการย้อนหลัง

ก.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply