26 ก.ค. 2011

รายการ RMUT VARIETY
ดำเนินรายการโดย คุณกุลกนิษฐ์ ทองเงา /ปิยะพงษ์ เคนทวาย/ ชาคริต เสมรบุณย์
ออกอากาศ อังคาร เวลา 19.30 – 20.00 น.
รูปแบบรายการ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกนำเสนอข่าวสาร ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมต่างๆ จากราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เปิดเพลงคั่นรายการและต่อด้วยช่วง Positve Thinking นำเสนอเรื่องราวให้แง่คิด และปิดท้ายรายการด้วยช่วงมีความสุขกับนิทานอีสป ที่ผลิตโดยเจ้าหน้าที่สถานีฯ

 
รับฟังรายการย้อนหลัง

ก.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply