ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า   มทร.ธัญบุรี มีโครงการที่จะส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกัน เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา   โดยตั้งเป้านักศึกษาจำนวน 100 คน และให้แต่ละคณะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และจัดกลุ่มสอนเพิ่มเติมด้านภาษา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ขอให้มีความตั้งใจในการเรียน

ทั้งนี้จะเริ่มการเรียนการสอนภาษา ในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องสอบถามความสมัครใจของนักศึกษาก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้บางส่วน โดยเดินทางไปประเทศที่ร่วมมือกันได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนดี เรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงและหากนักศึกษาสนใจที่จะมาเป็นอาจารย์ให้กับ มทร.ธัญบุรี ก็จะสนับสนุนให้เรียนต่อระดับปริญญาเอกต่อไป โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 27th by 89-5MHZLeave a Reply