เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ส.ค. ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย ศิริวัฒนา รอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ได้ขึ้นกล่าวในเวทีการจัดงาน  “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้.. สู่บ้าน มทร.อีสาน”  RMUTI  OPEN HOUSE 2013 ซึ่งทาง มทร.อีสานจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังมองหาสถานที่ศึกษาต่อ ได้เข้ามาทำความรู้จักกับคณะต่าง ๆ ของ มทร.อีสาน ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง  ๆ เพื่อให้ตรงกับความถนัดของตนเอง โดยมี นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย ศิริวัฒนา รอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนที่กำลังมองหาสถานศึกษา และกำลังตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อในสาขาอาชีพใด ถึงจะตรงตามความถนัดและความชอบของตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานในอนาคตของตัวนักเรียนเอง โดยนักเรียนที่เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวจะได้ความรู้จัดกับคณะต่าง ๆ ร่วมทั้งสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้เข้ามาดูของจริง สถานที่การเรียนการสอนจริง ร่วมทั้งจัดนิทรรศการกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนจริง ให้นักเรียนที่เข้าชมงานได้รู้ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจที่การเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อ

อย่างในก็ตามที่ผ่านมา มีปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ มีเสียงสะท้อนจากสถานประกอบการกลับมาว่า มีนักเรียนที่เรียนดี ได้เกรด 4 แต่เมื่อเข้าไปทำงานแล้วกลับพบว่ามีปัญหาในสถานประกอบการหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ หรือไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารได้ ซึ่งจากข้อมูลโดยรวมก็พบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เรียนดีบางส่วน เช่นเดียวกัน ซึ่งตามหลักแล้วเด็กที่เรียนเก่ง ไม่ควรจะมีปัญหาในการสมัครงาน หรือไม่ควรจะมีข้อเสียในการสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการดังกล่าว

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทาง มทร.อีสาน ได้วางแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวโดยได้เน้นการจัดกิจกรรมให้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยมีกำหนดให้เด็กที่เรียนในระดับ ปวส. จะต้องผ่านกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 หน่วย ส่วนในระดับปริญญาตรีต้องมี 100 หน่วย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์จากการทำงานจริง ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นจริง เพื่อให้จบออกไปแล้วสามารถทำงานร่วมกับคนอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ทางเรายังมีทรานสคริปให้ 2 ใบ เพื่อให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก มทร.อีสาน โดยใบหนึ่งเป็นเกรดการเรียน ส่วนอีกใบเป็นรายงานผลการร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบออกไปจะได้รับ โอกาสการพิจารณาเข้าทำงาน แม่ผลการเรียนไม่ดี แต่ผลการร่วมกิจกรรมในระหว่างเรียนดีมาก ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวเชื่อว่า เด็กที่จบจาก มทร.อีสาน จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และสามารถจบออกไปแล้วทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง.

 

ที่มา  http://www.dailynews.co.th/thailand/229452

ส.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply