“เอกลักษณ์ชาติไทยไม่มีใครเสมอเหมือน” ถ้อยคำจาก “อ.เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์” ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ ขนานนามให้งาน “แกะสลัก” ของไทย ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความวิจิตรบรรจงและนับวันจะยิ่งมีการพัฒนารูปแบบของงาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ จนเป็นที่น่าเผยแพร่และยกย่อ  “โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฟอร์จูน” โดย อารยา อรุณานนท์ชัย กรรรมการผู้ จัดการ จึงขอร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของไทย ด้วยการจัดประกวด “แกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 15” ในหัวข้อ  “ศิลปาชีพไทย ก้องไกลทั่วโลก” ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงภรณี     มหานนท์ รองราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศ ซึ่งได้นำเสนอเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงตีโจทย์ตามหัวข้อแตกกระจุย ด้วยงานฝีมือและแนวคิดที่วิจิตรงดงาม  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิหาคม 2556

โต้โผของงาน คุณอารยา เผยว่า เป็นความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยงานแกะสลักของไทย สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความละเอียดลออ รวมถึงความโดดเด่นในงานฝีมือของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์  จึงได้จัดงานประกวดติดต่อกันเป็นปีที่ 15 แต่ละปีจะพบเทคนิคมากมาย จากกลุ่มโรงแรม, บุคคล รวมถึงกลุ่มนักศึกษา ซึ่งทุกท่านมีความรักในสิ่งเดียวกัน หลงใหลในวิชาแกะสลักของไทย จึงได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ บ้างก็เก็บเป็นไอเดียใหม่ๆ ไปใช้ในงานเพิ่มขึ้น  ช่วงหลังจึงกลายเป็นงานใหญ่ที่นักแกะสลักทั่วประเทศให้ความสนใจ  ถ่ายทอดและพัฒนาผลงานอย่างคาดไม่ถึง ทั้งการจับ พับจีบ คว้านลึก ตวัด กระพุ้ง ฯลฯ ทำให้ตัดสินยากขึ้นทุกปี แต่ทั้งนี้ก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ลูกหลานไม่ลืมวิชา โดยแนวคิดของงงานประกวดปีนี้เนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกรราษฎรผู้ยากจน จึงมีพระราชดำริส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นอาชีพเสริมสร้างราย ได้เพิ่ม และมีพระราชประสงค์ให้ผลิตภัณฑ์งานฝีมือมีชื่อเสียงไปถึงนานาชาติ จึงคิดว่างานแกะสลักผักผลไม้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ รณรงค์ให้คนไทยและต่างชาติสนับสนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทย”

ด้านการประกวด แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ผลการตัดสิน ดังนี้  กลุ่มโรงแรมหรือบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ โรงแรมดุสิตธานี, รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, รองชนะเลิศอันอับ 2  โรงแรมดิเอมมอรัล, ชมเชยอันดับ 1  โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค, ชมเชยอันดับ 2 โรงแรมโนโวเทล บางนา  กลุ่มนักศึกษาและเยาวชน ผลการตัดสิน ชนะเลิศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ,รอง ชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.มหาสารคาม, ชมเชยอันดับ 1 ม.ขอนแก่น, ชมเชยอันดับ 2 ราชภัฏเชียงใหม่, เสริมสร้างกำลังใจ ได้แก่ ราชภัฏราชสีมา และ ราชภัฏธนบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดรางวัลพิเศษถ้วยพระราชทานฯ  แด่ผลงานที่ฝีไม้ลายมือโดดเด่นที่สุด คือ โรงเรียนสอนภาษามาริสา


ที่มา http://www.naewna.com/lady/63759

ส.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply