ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี จุฬาโชว์นวัตกรรมซิลเวอร์นาโน ช่วยลดการนำเข้า
ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่ใช้ “เฟซบุ๊ก“ มากเกิน ทำให้รู้สึกเศร้าและโดดเดี่ยว
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เด็กกินนมแม่นาน 6 เดือนป้องกันเด็กท้องเสียนานถึง 2 ขวบ

 

 

ส.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply