นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ คืนกล้วยไม้สู่ป่า พาดอกไม้กลับบ้าน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 84 พรรษา     5 ธันวาคม 2554 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนายอภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอลานสกา และผู้แทนผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นักศึกษา ประชาชน กว่า 100 คนเข้าร่วมพิธี  โดยหลังจากพิธีเปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน นำกล้วยไม้พันธุ์เมืองหลายชนิดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไปปลูกบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใส บริสุทธิ์

ด้าน รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองที่มีแหล่งกำเนิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น สิงโตอาจารย์เต็ม สิงโตพัดเหลือง เอื้องคีรีวง เอื้องสายเสริด กำลังจะสูญพันธุ์ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมโดยระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยของกล้วยไม้พื้นเมืองจากน้ำมือของมนุษย์ การลักลอบนำกล้วยไม้ออกมาจำหน่ายเป็นการค้า การตัดไม้ทำลายป่าหรือการนำพื้นที่ป่าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชและเกษตรกรรมมีผลทำให้แสงแดดเพิ่มขึ้น ความชื้นในบรรยากาศลดลงสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้กล้วยไม้ที่อาศัยตาม กิ่งไม้และที่อาศัยอยู่บนพื้นดินได้รับผลกระทบ การเจริญเติบโตลดลง บางชนิดตายไปในที่สุด ส่งผลให้จำนวนกล้วยไม้ลดลง  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ขยายพันธุ์กล้วยไม้ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพร้อมจะนำกลับคืนสู่ป่าถิ่นกำเนิดดั่งเดิม โดยได้นำกล้วยไม้คืนสู่ป่าครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และการคืนกล้วยไม้สู่ป่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 8,400 ต้น

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ก.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply