รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ อาจารย์ชัยรัตน์ หงส์ทอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของการยีตาล  ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ก.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply