ช่วงแวดวงการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ เล็งผลิตบัณฑิตจัดทำหลักสูตรอาหารและอุสาหกรรมที่มีคุณภาพสู่อาเซียน และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ไอเดียล้ำประดิษฐ์เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป บริโภคน้ำตาลมากฉลาดน้อยจริงหรือ

 

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply