มทร.ธัญบุรี ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ สภามหา’ลัยส้มหล่นด้วยในฐานะทำดี และมทร.ธัญบุรีเล็งเปิด ป.ตรีต่อเนื่องรับเด็ก ปวส.เรียน และช่วงสวยใสไร้ปัญหา เรื่อง โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดย นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร กรรมการบริหารสมาคม ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย รายการ RMUT VARIETY ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 – 20.00น. ดำเนินรายการโดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา และทีมงาน ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ต.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply