ช่วงข่าวฟังสบาย “ไทยแลนด์ ติดโผอันดับ 65 ความเสมอภาคทางเพศ”
ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “5 พฤติกรรม ทำปวดหลัง ที่คาดไม่ถึง”
ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง “อ่านแล้วหายเหนื่อย” และ “ความสุขคือการเลือกอย่างหนึ่ง”

พ.ย. 28th by 89-5MHZLeave a Reply