ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี   สุด ล้ำ!“Phantom 2 Vision” กล้อง ถ่ายรูป บิน ได้ และจีน-สิงคโปร์เจ๋ง!ประดิษฐ์เครื่องล่องหนสำเร็จ

ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคม  โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน  ห้ามใช้สมาร์ทโฟนเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

พ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply