รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ รศ.ดร.ปัญญา มินยง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง โครงการ“Clean for the king” (สะอาดเพื่อ…พ่อ) ครั้งที่ 3 ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

พ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply