ช่วงข่าวฟังสบาย “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2557 ร่วมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ หลังพบสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นทุกปี”
ช่วงที่สองสาระฟังสบาย “อาหารกึ่งสำเร็จรูป เลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัย”
ช่วงบันเทิงสบาย มีหนังสือนอกเวลาที่ให้ความรู้และความบันเทิงเรื่อง “ความสุขโดยสังเกต” และ “โตเกียวทาวเวอร์ แม่กับผม และพ่อในบางครั้งคราว”

 

 

ธ.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply