รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ อาจารย์เมธี พิกุลทอง อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประพันธ์เพลง เอกลักษณ์ ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ธ.ค. 27th by 89-5MHZLeave a Reply