รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เรื่อง แนวโน้มการศึกษาศตวรรษที่ 21 มทร.ธัญบุรี ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

 

 

ม.ค. 27th by 89-5MHZLeave a Reply