ช่วงแวดวงการศึกษา มทร.ล้านนา จัดสัมมนา เสริมศักยภาพ SMEs ภาคเหนือตอนบน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และเครื่องผ่าผลหมากสด ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ประสิทธิภาพดีกว่าใช้คน 6 เท่า
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานปี 2557 533 อัตรา
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป ปัญหาเท้าและเล็บ หายได้ด้วยการเปลี่ยนโภชนาการ

 

 

ม.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply