ช่วงแวดวงการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศูนย์เทเวศร์) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและจัดทาเว็บไซต์เบื้องต้น” มทร.ธัญบุรี จัดประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม และเครื่องแยกเนื้อตาลสุก มทร.ธัญบุรี ลดการใช้แรงงาน
ช่วงข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษา สกอ.เปิดมอบทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยและอาเซียน
ช่วงสาระความรู้ทั่วไป 5 สถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ก.พ. 28th by 89-5MHZLeave a Reply