ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี สกัดน้ำมันยางนาผลิตไบโอดีเซล
ช่วงเศรษฐกิจและสังคม การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ‘นมของทารก’ ควรแบ่งแยกตามเพศหรือไม่

 

 

ก.พ. 28th by 89-5MHZLeave a Reply