รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ อาจารย์สิทธิ รักถนอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศพุทธศาสนิกชนและจัดทำใบอนุโมทนาบัตร ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5 MHz.

มี.ค. 17th by 89-5MHZLeave a Reply