ช่วงหมุนตามเทคโนโลยี สวทช.ใช้’ไอที’เฝ้าระวังโรคติดต่อ
ช่วงเศรษฐกิจและสังคม รับมือภาวะเพลียแดด ลมแดด
ช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ดนตรี กีฬา วิเคราะห์ทักษะการทำงาน

 

 

พ.ค. 28th by 89-5MHZLeave a Reply