รายการ RMUT Society ศุกร์นี้พูดคุยกับ อาจารย์ชัยรัตน์ หงษ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการคิดค้นประยุกต์ก๊าชชีวภาพใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ดำเนินรายการโดย ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ทาง FM 89.5MHz.

 

 

มิ.ย. 30th by nattapon_dLeave a Reply