บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) และนิตยสารฟู้ดสไตลิสท์” เฟ้นหาสุดยอดเชฟฝีมือดี ลีลาเด็ด มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ กับคอนเซปต์”Cookatainment เปลี่ยนเพลงให้เป็นจาน” ในเวทีประกวดทำอาหาร”Cooking Dancing Contest” เน้นสร้างสีสันการทำอาหารรูปแบบเดิมๆ สู่ความบันเทิงมากขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างแรงบันดาลใจในการทำอาหารด้วยศิลปะดนตรีจุดประกาย”Cooking Show” ในเมืองไทย

นายประวิตร เปรื่องอักษรประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด โปรเจ็ค (สยาม) จำกัด และบรรณาธิการบริหาร Foodstylist Magazine เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันทำอาหาร ทั้งมืออาชีพ สมัครเล่น และระดับ เยาวชนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากแนวคิดที่แตกต่าง สร้างกระแสการประกวดการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดเชฟหน้าใหม่ มาประดับวงการอาหารในเมืองไทย โดยในปีนี้เป็นช่วงเวลาพักการแข่งขันประกอบอาหารเวทีใหญ่ในต่างประเทศและกำลังเตรียมตัวสู่การแข่งขัน Olympic Chef 2012 ณ ประเทศเยอรมนี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ ทางบริษัทได้เตรียมจัดกิจกรรม University Road Show: Cooking Dancing Contest ไปตามมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วกทม.รวม 15 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยดุสิตธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทุกคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถปรุงอาหารไทยโดยใช้ เพลงเป็นแรงบันดาลใจประกอบลีลาการแด็นซ์โชว์

ทั้งนี้แนวโน้มของเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วงการอาหารวงการเชฟจะมีจำนวนมากขึ้นสังเกตได้จากรายการอาหารใหม่ๆ รวมถึงเทรนด์อาหารที่มากขึ้น และปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นแนวบันเทิงที่ต้องอาศัยความสามารถของของคนรุ่นใหม่มากขึ้นด้วย ปัจจุบันอุตสาหกรรมร้านอาหารของไทยเติบโตขึ้นประมาณ 30% ทุกปี ปริมาณร้านอาหารในประเทศไทยกว่า 2,000,000 แห่ง ทำให้อุตสาหกรรม food service provider มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจ ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่เป็นเชฟรุ่นใหม่ที่มีฝีมือ จะช่วยทำให้อุตสาหกรรม อาหารของไทยเติบโตขึ้น ตอบสนองกับปัจจุบันที่ศิลปะในการทำอาหาร เริ่มเปลี่ยนสู่ความบันเทิงมากขึ้น

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ส.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply